Lia Voerman (Universiteit Utrecht) en Frans Faber – Didactisch Coachen: Hoge verwachtingen concreet maken met behulp van feedback, vragen en aanwijzingen

Dit boek is gebaseerd op promotieonderzoek uit 2014 naar de manier waarop docenten zo feedback kunnen geven aan hun leerlingen, dat die leerlingen er echt iets aan hebben. In het boek is een praktische vertaling gemaakt van de theoretische inzichten uit het onderzoek. Bovendien is de theorie over leerbevorderende feedback gekoppeld aan de theorie over de hoge verwachtingen.

Docenten die hoge verwachtingen hebben van hun leerlingen laten dat zien door leerbevorderende feedback te geven. Maar ook door vragen te stellen en door te vragen, en kwalitatief hoogwaardige aanwijzingen te geven. Op deze inzichten is Didactisch Coachen gebaseerd. In dit boek wordt ingegaan op verschillende soorten feedback, vragen en aanwijzingen. Het is een praktijkboek geworden vol voorbeelden, met als extra tool een waaier, waar de belangrijkste elementen op staan, die door de docent tijdens de les gebruikt kan worden.

Zie ook: http://www.vfconsult.nl/nieuws/didactisch-coachen/

De jury:

“Lia Voerman deed promotieonderzoek naar de manier waarop docenten zo feedback kunnen geven aan hun leerlingen, dat die leerlingen er echt iets aan hebben. Op basis daarvan schreef ze samen met Frans Faber het boek Didactisch Coachen. In het boek is een praktische vertaling gemaakt van de theoretische inzichten. Deze zijn verder gekoppeld aan de theorie van hoge verwachtingen. Wanneer leraren hoge verwachtingen hebben van hun leerlingen, geven zij betere feedback die meer tot leren leidt. Het boek gaat in op verschillende soorten feedback, vragen en aanwijzingen. Het is een praktijkboek vol duidelijke voorbeelden. Op de bijbehorende kaartenwaaier staan de belangrijkste elementen, die de docent tijdens de les kan gebruiken.

Goede feedback geven die leerlingen aanzet tot leren is een van de meest essentiële vaardigheden van het leraarschap, en tegelijk een van de moeilijkste. Er zijn weinig leraren die deze vaardigheid goed beheersen. De jury vindt het een grote verdienste dat Lia Voerman erin geslaagd is de inzichten uit haar eigen onderzoek naar dit onderwerp zo’n praktische vertaalslag te geven.

Het handboek staat heel dicht bij de onderwijspraktijk en de inbreng van leraren wordt duidelijk in de vele concrete voorbeelden. Bijzonder is ook de aandacht voor emoties bij het leren, een belangrijk onderwerp waar in de theorievorming meestal weinig aandacht voor is. Het handboek is bruikbaar voor leraren in alle onderwijssectoren van basis- tot hoger onderwijs. Didactisch Coachen zou voor alle leraren verplichte kost moeten zijn.

De jury vindt dat Lia Voerman er in is geslaagd haar onderzoek te vertalen naar een heel gedegen en praktisch handboek met veel oefenmogelijkheden voor een grote groep docenten. Goede feedback geven is een voorwaarde voor goed onderwijs. Met Didactisch Coachen levert zij daaraan een sterke bijdrage.”