Winnaar basisonderwijs

NRO-verbindingsprijs 2020

Doorontwikkeling PRIMA-aanpak

Vanuit de behoefte aan verdere professionalisering op het gebied van het voorkomen, signaleren en aanpakken van pesten werd het landelijk ingevoerde en erkende PRIMA-programma doorontwikkeld samen met professionals uit het basisonderwijs. In het onderwijsveld werden een jaar lang de wensen waar een schoolbreed antipestbeleid aan moet voldoen in kaart gebracht. Vervolgens werden voor al deze onderdelen de meest wetenschappelijk onderbouwde technieken en elementen gezocht. Op deze manier zijn praktijk en wetenschap optimaal gecombineerd. Samen met het werkveld zijn diverse modules ontwikkeld: een e-learningmodule voor schoolpersoneel, een training op maat door een gecertificeerde PRIMA-coach, lessenseries voor groep 1 t/m 8, een Pestmeter (interactieve monitor), specifieke handelingsadviezen voor leerkrachten, en een aantal schoolbrede maatregelen. Evaluatieonderzoek onder 153 klassen laat zien dat in klassen waar meerdere modules worden ingevoerd het pesten met meer dan de helft afnam.

Samenvatting jury rapport

De jury noemt dit een uitermate goed voorbeeld van gedegen onderzoek dat met zorg is uitgevoerd. Het is goed onderbouwd en uitgelegd en betreft een belangrijk en actueel onderwerp. Het heeft geleid tot een concreet product, dat goed overdraagbaar is naar andere scholen. Het spreekt de jury aan dat het een groot bereik heeft en het op deze manier veel scholen kan helpen bij het pest probleem. Een adaptief, schoolbreed totaalpakket dat een bijdrage levert om het handelingsperspectief in de praktijk beter in te kunnen vullen, aldus de jury.

De NRO-verbindingsprijzen zijn een initiatief van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek in samenwerking met de PO-RaadVO-raad, MBO Raad en de Vereniging voor Onderwijs Research.

Alle-logos-partners-verbindingsprijzen