De NRO-onderwijsprijs

De NRO-onderwijsprijs is bestemd voor een leraar of andere onderwijsprofessional die op doeltreffende wijze binnen de school gebruik maakt van inzichten uit wetenschappelijk onderzoek.

  • Heb je als leraar of schoolleider inzichten uit relevant wetenschappelijk onderzoek op een doeltreffende manier vertaald naar de onderwijspraktijk?
  • Heb je collega’s binnen en buiten de school hierover weten te enthousiasmeren?

Leraren, zorgcoördinatoren, schoolleiders en andere direct bij de onderwijspraktijk betrokkenen in Nederlandse scholen voor primair en voortgezet onderwijs en mbo konden meedingen naar de NRO-onderwijsprijs van 2000 euro. De inzendingen voor de NRO-onderwijsprijs werden beoordeeld op de manier waarop de onderwijsprofessional inzichten uit wetenschappelijk onderzoek vertaalt naar de lespraktijk, op de impact binnen en buiten de school, op inspiratie die uitgaat van deze praktijk voor andere onderwijsprofessionals en op de kwaliteit en de relevantie van het gebruikte onderzoek. Tijdens het NRO-congres op 2 november 2016 maakte de jury de winnaar bekend. Het publiek koos een publiekswinnaar.

» Docente Rodica Ernst wint NRO-onderwijsprijs 2016 voor toepassen onderzoek binnen de school

» Bekijk de nominatievideo’s van de NRO-onderwijsprijs

» Lees het reglement van de NRO-onderwijsprijs

Over het NRO en de NRO-verbindingsprijzen

Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek werkt aan verbetering en vernieuwing van het onderwijs. Dat doet het NRO door onderwijsonderzoek te coördineren en te financieren, en door de verbinding tussen praktijk en onderzoek te verbeteren.

De NRO-onderwijsprijs is in het leven geroepen, om het belang van evidence informed onderwijs en een onderzoekende houding van leraren te stimuleren. De NRO-onderwijsprijs is een initiatief van het NRO in samenwerking met de PO-raad en de VO-raad.

Parallel aan het traject van de NRO-onderwijsprijs, vond ook de selectie en uitreiking van de NRO-VOR-praktijkprijs plaats. Deze prijs werd uitgereikt aan een Nederlandse onderzoeker wiens onderzoek op doeltreffende wijze is vertaald naar een product of activiteit voor de onderwijspraktijk of het onderwijsbeleid.