NRO-verbindingsprijs voor leraren

De NRO-verbindingsprijs voor leraren gaat naar een onderwijsprofessional die in de school of klas effectief gebruik maakt van wetenschappelijke inzichten om het onderwijs te verbeteren. Daarbij wordt ook gekeken naar de mate waarin wordt samengewerkt met anderen en de activiteiten die worden ondernomen om de inzichten binnen en buiten de eigen school te delen.

Halbe Osinga, Joyce Kuenen en Wilbert van der Heul. Foto: Edwin Weers (Magazine on the Spot)

Joyce Kuenen is op het NRO-congres 2019 uitgeroepen tot winnaar van de NRO-verbindingsprijs voor leraren 2019. Kuenen, lerares van groep 1-2 aan BS De Bloemaert in Tilburg, wint daarmee een bedrag van € 2.000,-. Ze krijgt de prijs voor haar onderzoek naar de verbetering van het schrijfonderwijs door het inzetten van beeldende vorming. Met die originele aanpak opent Kuenen nieuwe deuren, aldus de jury.

Over deze prijs

De NRO‐verbindingsprijs voor leraren is bestemd voor een leraar of andere onderwijsprofessional die op een bijzondere manier gebruikmaakt van inzichten uit wetenschappelijk onderzoek. De jury had drie leraren aangewezen als kanshebber voor de prijs. De andere kandidaten waren:

Over de winnaar

Aanleiding voor het onderzoek vormt de vaststelling dat de motorische vaardigheid van het jonge kind achteruitgaat. Die vaardigheid is van groot belang voor het ontwikkelen van het handschrift. Kuenen wijt de achteruitgang mede aan het gegeven dat kinderen minder buiten spelen en meer tijd doorbrengen achter een beeldscherm. Met haar onderzoek, tevens afstudeeropdracht voor de opleiding tot cultuurbegeleider, speelt ze met het schrijfonderwijs in op deze omstandigheid. Kuenen dook in de relevante literatuur, en voerde kwantitatief onderzoek uit onder 200 leerkrachten.

Met haar onderzoek onderstreept Kuenen het belang van beeldende vorming voor de ontwikkeling van de juiste voorwaarden voor het schrijfonderwijs. Daarnaast komt ze tot de conclusie dat het loskoppelen van het schrijf- en het leesonderwijs veel voordelen blijkt te hebben, net als het aanbieden van het blokschrift.

De jury noemt het onderzoek een goed voorbeeld van hoe je vanuit een onderwijsbaan onderzoek kunt doen naar  een actueel probleem, waarmee alle scholen te maken hebben. Het leggen van de relatie tussen beeldende vorming en schrijfmotoriek merkt de jury aan als bijzonder. Joyce Kuenen komt daarbij tot enkele concrete en toepasbare adviezen. Ze onderzoekt de problemen in het schrijfonderwijs mede op basis van de literatuur, en opent tevens nieuwe deuren door gericht voorstellen te doen om het schrijven door jonge kinderen te verbeteren vanuit een andere discipline.

De jury van de NRO-verbindingsprijs voor leraren 2019

  • Henriëtte Maassen van den Brink, hoogleraar onderwijs- en arbeidseconomie UvA, oud-voorzitter Onderwijsraad (juryvoorzitter)
  • Wilfried Admiraal, hoogleraar onderwijskunde Leiden, voorzitter Vereniging voor Onderwijs Research
  • Liesbeth Breek, docente Frans en onderwijsontwikkelaar Petrus Canisius College Alkmaar, auteur lesmethode Frans en docententrainer
  • Dick van der Wateren, docent natuurkunde en NLT, wetenschapper, auteur en edu-blogger
  • Bart ten Bosch, leerkracht en kwaliteitsmedewerker OBS Het Galjoen Den Haag
  • Mila Bosman, docente interieuradvisering HMC mbo vakschool voor hout, meubel en interieur Rotterdam

» Bekijk het volledige juryrapport

De NRO-verbindingsprijs voor leraren is een initiatief van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) in samenwerking met de PO-raad, VO-raad en de MBO Raad. De prijs is dit jaar voor de vijfde keer uitgereikt. Naast de prijs voor leraren is er ook de NRO-verbindingsprijs voor onderzoekers, bestemd voor de onderzoeker die op doeltreffende wijze wetenschap verbindt met de onderwijspraktijk.