Saskia Wools (Stichting Cito) – Vier je succes met Groeimeter!

Voorloper- en innovatieve scholen in het primair onderwijs wilden flexibeler om kunnen gaan met toetsen uit het leerlingvolgsysteem. Ze wilden toetsen modulair kunnen inzetten, leerlingen beter feedback geven en hun meer regie geven bij het leerproces. De wens om leerlingen meer in hun eigen tempo te laten leren en om vaker formatief te toetsen leeft echter veel breder in het onderwijs.

Om aan de vraag van de voorloperscholen én aan de bredere wens in het primair onderwijs tegemoet te komen, hebben onderzoekers van Cito onder leiding van Saskia Wools Groeimeter ontwikkeld. Groeimeter is een online platform voor formatief toetsen. Het platform is methode-onafhankelijk, en in eerste instantie ontwikkeld voor rekenen in de groepen 3 en 4. Dit schooljaar wordt het platform uitgebreid naar de groepen 5 tot en met 8, en komt het beschikbaar voor alle basisscholen.

Groeimeter is in de afgelopen tweeënhalf jaar ontwikkeld samen met ruim tachtig scholen en met de organisatie voor leerplanontwikkeling SLO. Het instrument is uitgebreid getest in drie pilots. Het is nog te vroeg om uitspraken te doen over de lange termijn effecten op de onderwijsresultaten. Daar zal de komende jaren vervolgonderzoek naar worden gedaan. Wel laten scholen die aan de verschillende pilots meededen zien dat ze hierdoor anders naar hun leerlingen zijn gaan kijken.

De jury noemt het een heel degelijk en goed uitgevoerd onderzoek. Zij vindt het sympathiek dat naast een groot aantal scholen, ook leraren en leerlingen zelf betrokken zijn. Een goed voorbeeld van zinvol onderzoek.