Wilbert van der Heul (mbo Albeda Zorgcollege) – Werken met de WIL-Key!

Het Albeda Zorgcollege in Rotterdam en zorgorganisatie Rivas vinden eigen regie op leren een belangrijk aspect van het leerproces. Door als student bewust de leerregie te nemen groeit de verantwoordelijkheid en de motivatie voor de opleiding. Hierdoor kan de student beter worden in zijn toekomstig beroep. Voor de werkbegeleiders in de beroepspraktijk ontwikkelde docent-onderzoeker Wilbert van der Heul een interventie om de zelfregulatie van studenten te ondersteunen en te stimuleren. In workshops bedachten werkbegeleiders vragen die zij dagelijks gaan stellen aan stagiair(e)s en leerlingen. De vragen zijn gebaseerd op de drie fasen van zelfregulatie namelijk plannen, monitoren en evalueren. De bedachte vragen zijn verwerkt tot kaartjes aan een sleutelhanger, de WIL-Key, als geheugensteun voor het dagelijks stellen van de vragen per fase. Uit evaluaties blijkt dat door het werken met de WIL-Key werkbegeleiders meer inzicht en structuur ervaren in hun werkbegeleidersrol. Leerlingen en stagiair(e)s merken dat zij bewuster bezig zijn met leren.

De jury vindt dit een goed voorbeeld van de manier waarop deze interventie de verschillende werelden van opleiders, beroepspraktijk en studenten met elkaar verbindt. Studenten zijn zelf betrokken bij de eigen ontwikkeling.

Dit is een belangrijk initiatief in de opleiding in de zorg, maar het kan ook in andere sectoren worden ingezet.