NRO heeft vanaf september 2020 één Programmaraad voor Onderwijsonderzoek en een Kennisbenuttingsraad

Per 1 september 2020 heeft het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) één ‘Programmaraad voor Onderwijsonderzoek’ en een ‘Kennisbenuttingsraad’. De leden van beide raden zijn met ingang van deze datum aangesteld voor de duur van vier jaar.

Lange tijd kende het NRO meerdere programmaraden: voor praktijkgericht, beleidsgericht en fundamenteel-wetenschappelijk onderzoek, en enkele jaren ook voor overkoepelend onderzoek. Hoewel elk van deze typen onderzoek heel eigen kenmerken heeft, was er altijd ook het besef dat ze raakvlakken hebben. Lang niet alle vraagstukken waarvoor het onderzoek antwoorden hoopt te vinden, zijn in een enkel hokje te stoppen. De nieuwe NRO Programmaraad voor Onderwijsonderzoek, kortweg Prowo, doet recht aan deze gedachte en vervangt de eerdere programmaraden. Het NRO volgt hiermee een van de aanbevelingen op uit de evaluatie van 2018.

Programmaraad voor Onderwijsonderzoek

In de nieuwe programmaraad zijn verschillende perspectieven vertegenwoordigd: de leden zijn afkomstig uit onderwijspraktijk en –beleid, evenals het fundamentele en praktijkgerichte onderwijsonderzoek. De raad gaat zich bezighouden met de ontwikkeling van een landelijke kennisagenda en een meerjarige NRO-programmering voor onderwijsonderzoek, en waakt over de samenhang van alle NRO-onderzoeksprogramma’s. Voor overzicht binnen specifieke, inhoudelijke thema’s blijft het NRO daarnaast werken met een aantal afzonderlijke programmacommissies.
» bekijk de volledige samenstelling van de NRO Programmaraad voor Onderwijsonderzoek

Kennisbenuttingsraad

In de missie van het regieorgaan is de toepassing van onderwijsonderzoek minstens zo belangrijk als de coördinatie en financiering ervan. Daarom heeft het NRO ook een Kennisbenuttingsraad ingericht, die gaat over het beleid en de activiteiten waarmee het NRO stimuleert dat kennis uit onderwijsonderzoek wordt gedeeld en wordt gebruikt. Ook deze raad vormt een afspiegeling van zowel de onderwijspraktijk, het beleid als het onderzoek, aangevuld met experts op het terrein van kennisbenutting en communicatie.
» bekijk de volledige samenstelling van de NRO Kennisbenuttingsraad