Output/onderzoeksresultaten

Het NRO wil op de hoogte blijven van alle ‘output’ die het onderzoek oplevert, zowel wetenschappelijk als voor het brede publiek. U kunt uw output indienen via het elektronisch systeem van NWO: ISAAC.

Alleen opbrengsten van uw NRO-onderzoek in hun definitieve versie hoeven te worden geregistreerd in ISAAC.

 • NRO-vermelding in uw eindproducten

  Onderzoeksrapport

  In een onderzoeksrapport vermeldt u altijd het projectnummer dat aan uw NRO-project is gekoppeld. Ook plaatst u daarbij het NRO-logo. Optioneel neemt u daarnaast de zin op: “Dit onderzoek is (mede) gefinancierd door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek.”

  We verzoeken u om de formulering ‘in opdracht van het NRO’ niet te gebruiken. Een opdracht en een subsidieverlening zijn juridisch verschillend van elkaar. Regelmatig heeft u zelf het onderwerp van uw onderzoek kunnen bepalen en was het niet het NRO die dat heeft opgedragen. Bovendien komen de onderzoeksresultaten niet zozeer ten goede aan het NRO als wel aan de onderwijspraktijk en de wetenschap.

  Andere eindproducten

  NRO-onderzoek kan ook leiden tot een ander eindproduct dan een onderzoeksrapport. Bijvoorbeeld een video of app, lesmateriaal, een simulatiespel, een training, enzovoort. In dit soort eindproducten vermeldt u de NRO-financiering op een van de twee onderstaande manieren:

  'Deze productie is mede mogelijk gemaakt met financiering van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek.'

  'Deze uitgave is mede mogelijk gemaakt met financiering van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek.'

  Indien mogelijk, vermeldt u in een eindproduct het projectnummer dat aan uw NRO-onderzoek is gekoppeld.

Bent u onderzoeker en heeft u een interessant onderzoeksresultaat? Schroom dan niet om contact te leggen met de afdeling communicatie via pr@nro.nl.