Start van een project

In de toekenningsbrief vindt u informatie over de start van uw project. Hieronder vindt u algemene informatie die u nodig kunt hebben bij het opstarten van het project.

Heeft u andere vragen? Neem dan rechtstreeks contact op met de projectbeheerder van het programma waar u financiering voor heeft aangevraagd via projectbeheer@nro.nl.

 • Startformulieren en machtiging

  Om de start van uw project aan te geven, maakt u gebruik van het projectmeldingsformulier. In de toekenningsbrief staat vermeld of u ook nog andere startformulieren moet indienen. De formulieren vindt u in de projectomgeving in ISAAC. Onderaan deze pagina vindt u ook de formats voor het projectmeldingsformulier en de deelnameverklaring.

  Projectleiders kunnen anderen machtigen om administratieve acties voor hun project uit te voeren in ISAAC.

  Machtigingsregeling voor projectleiders

 • Datamanagement

  Na toewijzing van uw project kunt u in een research datamanagementplan aangeven hoe data worden verzameld, deze veilig worden opgeslagen en hoe deze Findable, Accessible, Interoperable en Reusable (FAIR) worden gemaakt.

  Research datamanagementplan

 • Wijzigingsformulier

  Zijn er al wijzigingen ten opzichte van het onderzoeksvoorstel? Maak dan gebruik van het wijzigingsformulier dat u vindt op de pagina voor wijzigingen in uw onderzoeksproject.

  Wijzigingen