Projectleiders benoemd voor Praktijkgericht onderzoek naar het hoger onderwijs

De programmacommissie van het hoger onderwijs heeft drie projectleiders benoemd. De projectleiders zullen samen met consortiumpartners onderzoeksvoorstellen opstellen. Elke projectleider zal een onderzoeksvoorstel gaan opstellen naar een ander thema. De drie thema’s zijn:

  • Professionalisering van de docent
  • Internationaal en intercultureel onderwijs
  • Flexibel onderwijs

Het essay wat de projectleiders hebben geschreven in hun aanvraag voor het projectleiderschap zal worden gepubliceerd in Call for consortium partners. Het essay vormt de basis voor de oproep aan consortiumpartners, en de eerste richting voor de opzet van een onderzoeksvoorstel. Onderwijsonderzoekers, docent-onderzoekers en andere professionals werkzaam aan een hogere onderwijsinstelling kunnen zich aanmelden als consortiumpartner. Tijdens een matchmaking-dag zullen de projectleiders en de consortiumpartners consortia vormen en daarna gaan werken aan een onderzoeksvoorstel.

Professionalisering van docenten

Professioneel leren en ontwikkelen van docenten in het hoger onderwijs: wat werkt en hoe en waarom werkt het?
Prof. Dr. J.D.H.M. Vermunt (Eindhoven University of Technology)

Internationaal en intercultureel onderwijs

Toegankelijk hoger onderwijs voor, door en na de poort – een integraal perspectief op de toegankelijkheid van het hoger onderwijs in Nederland
Dr. L. Elffers (Hogeschool van Amsterdam)

Flexibel onderwijs

Flexibel hoger onderwijs: werkplekleren voor een leven lang professionele competentie-ontwikkeling
Prof. dr. A.F.M. Nieuwenhuis (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen) en dr. Lia Fluit (Radboud University Medical Center Nijmegen).