Promotie NRO-collega Niels Rijke

Op 25 november 2019 promoveerde onze collega Niels Rijke (beleidsmedewerker NRO) aan de Universiteit Utrecht op zijn onderzoek naar de relatie tussen identiteitsgebonden benoemingsbeleid van orthodox-protestantse scholen en mensenrechten.

Voorafgaand aan zijn promotie vond een symposium plaats met bijdragen vanuit het perspectief van scholen, werknemers en commissies die identiteitsconflicten beslechten.

Niels Rijke

Het onderzoek kreeg al aandacht in de landelijke media (Reformatorisch Dagblad (23 en 26 november 2019) en Nederlands Dagblad (25 november 2019)) en op de websites van denominatieve scholenkoepels Verus en VGS.