PROO-onderzoek op AERA, San Francisco

Tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de American Educational Research Association (27 april – 1 mei), deze keer in San Francisco, presenteren zoals gebruikelijk enkele PROO-onderzoekers recente onderzoeksresultaten. Prof. Karin Sanders, verbonden aan de Universiteit Twente en aan de Australian School of Business (University of New South Wales in Sydney), presenteert met haar team de voorlopige onderzoeksresultaten over de professionele ontwikkeling van docenten in het beroepsonderwijs.

De prestaties van leerlingen hangen in hoge mate af van de kwaliteit van docenten. Er is echter nog maar weinig bekend over de factoren die de professionele ontwikkeling van docenten beïnvloeden. In het onderzoeksprogramma van prof. Sanders komen factoren op het niveau van de individuele leraar, het team en het human resource management (HRM) van de schoolorganisatie als geheel aan bod.

Vier presentaties
In de anderhalf uur durende AERA-sessie presenteren de onderzoekers vier papers, gebaseerd op een longitudinale studie naar verschillende activiteiten en instrumenten die voor de professionele ontwikkeling van docenten in het Nederlandse beroepsonderwijs kunnen worden ingezet. De onderzoekers zetten de resultaten af tegen de internationale statistieken van de OESO.

De eerste presentatie gaat over kennisdeling in relatie tot individuele motivatie van de docenten en HRM-beleid van de school. In de tweede presentatie staat het vragen en ontvangen van feedback door docenten in relatie tot docententeams centraal. De derde presentatie behandelt professionalisering van docenten in relatie tot de beoordeling van hun prestatie en het totale HRM-beleid binnen scholen. In de laatste presentatie staat het gedrag van supervisors en leidinggevenden centraal.

Leren in teams, een stevig HRM-beleid en een sterke leercultuur
De onderzoeksresultaten laten zien dat de professionele ontwikkeling van docenten in het beroepsonderwijs goed gedijt als ze in teams samenwerken waarin docenten van elkaar afhankelijk zijn voor een goede uitoefening van hun taken. Ook blijkt dat het beoordelen van prestaties informeel leren bevordert en dat deze het meest effectief is als docenten het HRM-beleid van de school als sterk ervaren. De onderzoekers bevelen scholen aan een sterke leercultuur te promoten door zichtbare en consistente HRM-instrumenten in te zetten. Supervisors van docenten die zich in hun gedrag vooral richten op leren en het scheppen van een ondersteunende teamgeest in plaats van op het halen doelstellingen, bereiken meer in de professionele ontwikkeling van docenten.

Meer informatie over de AERA 2013.