Kennisbenutting en publiciteit

Door voortdurende wisselwerking tussen praktijk, beleid en wetenschap zorgen we ervoor dat NRO-onderzoek nooit op zichzelf staat.

Kennis maken, kennis verspreiden

Om tot maximale kennisbenutting te komen, wordt het door het NRO gefinancierde onderzoek bedacht, uitgevoerd en verspreid met de (toekomstige) gebruikers. Uitvoerders van het onderzoek spelen een belangrijke rol bij het bevorderen van kennisbenutting. Het NRO biedt daarbij hulp en advies. De manier waarop kennisbenutting kan worden vormgegeven is te lezen in de Handleiding Kennisbenutting.

In deze handleiding staat ook omschreven hoe het NRO werkt aan het breed verspreiden en beschikbaar stellen van onderzoeksresultaten. We gebruiken daarvoor onder meer de NRO projectendatabase. Verder kun je in de NRO nieuwsbrief en in de nieuwsberichten op deze website lezen over de uitkomsten van NRO-onderzoek.

Publiciteit voor je onderzoek

Jouw onderzoek onder de aandacht van vakbladen en publieksmedia? Het NRO kan hierbij helpen! Neem contact op met de afdeling communicatie & kennisbenutting als je jouw onderzoeksresultaten met een breed -of juist een selectief- publiek wilt delen. Bel daarvoor met Bodine van Wingerden (070 349 43 61) of mail naar PR@nro.nl. Het NRO kan  bijvoorbeeld suggesties aanreiken voor vakmedia die vermoedelijk het meest interesse in jouw resultaten zullen tonen.

Standaard plaatst het NRO berichten over onderzoeksresultaten op de website en verspreidt deze via Twitter, de resultatenmailing en de maandelijkse NRO-nieuwsbrief. Per situatie kunnen specifieke vakmedia benaderd worden of journalisten van landelijke publieksmedia. In alle gevallen geldt dat het NRO de inhoud van de te verspreiden NRO-nieuwsberichten in overleg met jou samenstelt.