Onderzoeksresultaten

Wat levert al dat onderwijsonderzoek eigenlijk op? Op deze vraag kunt u op verschillende manieren antwoord krijgen. We bieden u hier enkele ingangen.

Kennisportal Onderwijs
Onze Kennisportal Onderwijs geeft u in één keer toegang tot zo’n 20 Nederlandstalige databases en websites. Alle bieden ze betrouwbare informatie voor de dagelijkse onderwijspraktijk. Voor docenten en voor andere onderwijsprofessionals en belangstellenden. Het NRO ontsluit deze kennis voor het onderwijs via één zoekscherm.

NRO-onderzoeksprojecten
U kunt op de volgende manieren zoeken in de onderzoeksprojecten die het NRO financiert:

Onderzoek in Leraar24
Leraar24 is het platform van, voor en door de leraar. Leraren en andere onderwijsprofessionals vinden er betrouwbare, praktisch toepasbare informatie voor de dagelijkse lespraktijk. Er zijn items over/uit de praktijk en over onderzoek. Deze laatste wordt door het NRO gecoördineerd. Daar wordt kennis uit wetenschappelijk onderzoek toegankelijk gemaakt.
> meer informatie over Kennis Leraar24
> direct naar het platform Leraar24

Kennisrotonde
De Kennisrotonde is het online loket voor de beantwoording van actuele kennisvragen uit en over het onderwijs. Onderwijsprofessionals kunnen er hun vraag stellen en zo op snelle wijze kennisnemen van wetenschappelijk onderzoek met relevantie voor het onderwijs. Het antwoord dat de Kennisrotonde geeft, wordt geformuleerd na beknopte analyse van de literatuur en/of raadpleging van deskundigen. Wanneer dit geen bruikbaar antwoord oplevert, wordt geprobeerd de vraag te beantwoorden via lopend of nieuw onderzoek. Zo biedt de Kennisrotonde voor elke kennisbehoefte de juiste ‘afslag’ naar een antwoord.

Nieuwsberichten over NRO-onderzoek
Bekijk resultaten uit onderwijsonderzoek dat door het NRO wordt gefinancierd. Sommige berichten zijn gebaseerd op onderzoek dat vóór 2014 onder de PROO-oude stijl of onder de BOPO (voorganger ProBo) viel. Deze vormden onderdeel van Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

NRO-congres voor onderwijs en onderzoek
In het najaar organiseert het NRO elk jaar een dag waar onderwijs en onderzoek elkaar ontmoeten. Er wordt kennis uit onderzoek gedeeld en er worden ervaringen uitgewisseld over samenwerking tussen onderzoekers en onderwijsprofessionals. Via de congreswebsite kunt u zich aanmelden als bezoeker of als belangstellende. » meer over het NRO-congres voor onderwijs en onderzoek

Nieuwsberichten over onderwijsonderzoek met NWO-financiering
De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) financiert ook onderwijsonderzoek. Bijvoorbeeld via de Vernieuwingsimpuls met de Veni-, Vidi- en Vici-beurzen. En bijvoorbeeld via Onderzoekstalent, waarmee het NWO-gebied Maatschappij- en Gedragswetenschappen (MaGW) promotieonderzoek financiert. Vóór 2014 gebeurde dat bij NWO ook via de PROO-oude stijl voor fundamenteel onderzoek en de BOPO voor beleidsgericht onderzoek.
Bekijk hier de nieuwsberichten over onderwijsonderzoek dat door NWO is gefinancierd.

Pedagogische Studiën
Pedagogische Studiën, tijdschrift voor onderwijskunde en opvoedkunde, is er met name voor leraren die geïnteresseerden zijn in een wetenschappelijke benadering van onderwijs- en opvoedingsvraagstukken. Pedagogische Studiën wordt sinds eind 2016 online en open access beschikbaar gesteld aan iedereen. Vanaf jaargang 2017 zullen alle artikelen enkel online beschikbaar worden.

Meer open access
Het NRO ijvert voor open access voor leraren tot wetenschappelijke literatuur. Nog voordat in 2020 het Nationaal Plan Open Science hopelijk in werking treedt. In afwachting hiervan kunt u de Open Access button installeren. Heeft u een interessant wetenschappelijk artikel gevonden, dan verwijst deze button u door naar een vrij toegankelijke versie. Is die er niet, dan biedt de button aan om een verzoek naar de auteur te sturen zodat u van hem/haar een digitale kopie ontvangt.

Meer informatie:
Annemarijke Jolmers (communicatie NRO)
a.jolmers@nwo.nl
tel. 070 3440969