Onderzoeksresultaten

Wat levert al dat onderwijsonderzoek eigenlijk op? Op deze vraag kun je op verschillende manieren antwoord krijgen. We bieden op deze pagina een overzicht van verschillende ingangen naar praktische vertalingen van onderzoek.

Wegwijzer onderwijsonderzoek

Om uw onderwijs te verrijken met kennis uit onderwijsonderzoek kunt u de wegwijzer onderwijsonderzoek raadplegen. Zoek gericht in meer dan 20 databases en websites met betrouwbare informatie uit onderwijsonderzoek. Vind artikelen, wissel onderwijskennis uit, zoek verdieping, stel een onderwijsvraag en méér!

De onderstaande drie items zijn een onderdeel van de wegwijzer:

De Kennisrotonde is het online loket voor de beantwoording van actuele kennisvragen uit en over het onderwijs. Onderwijsprofessionals kunnen er hun vraag stellen en zo op snelle wijze kennisnemen van wetenschappelijk onderzoek met relevantie voor het onderwijs. Het antwoord dat de Kennisrotonde geeft, wordt geformuleerd na beknopte analyse van de literatuur en/of raadpleging van deskundigen. Wanneer dit geen bruikbaar antwoord oplevert, wordt geprobeerd de vraag te beantwoorden via lopend of nieuw onderzoek. Zo biedt de Kennisrotonde voor elke kennisbehoefte de juiste ‘afslag’ naar een antwoord.
Al vele vragenstellers gingen u voor: kijk eerst bij de reeds beantwoorde vragen.

Onze Kennisportal Onderwijs geeft u in één keer toegang tot zo’n 26 Nederlandstalige databases en websites. Alle bieden ze betrouwbare informatie voor de dagelijkse onderwijspraktijk. Het NRO ontsluit deze kennis voor het onderwijs via één zoekscherm. Googlen, maar dan in een beperkt, voor u voorgeselecteerd deel van online bronnen. Voor docenten en voor andere onderwijsprofessionals en belangstellenden.

Zoek je meer verdieping? Het NRO wijst je ook de weg bij het vinden, duiden en gebruiken van wetenschappelijke literatuur.
Toegang tot wetenschappelijke literatuur is niet altijd vanzelfsprekend voor mensen van buiten de wetenschap. Leraren en andere onderwijsprofessionals die inzichten uit wetenschappelijke literatuur willen toepassen in hun lespraktijk, kunnen stuiten op betaalmuren, irrelevante zoekresultaten, of lastig te doorgronden teksten. Toch zijn er inmiddels diverse voorzieningen beschikbaar die leraren kunnen helpen bij het vinden, duiden en benutten van wetenschappelijke literatuur.

Onderzoeksprojecten

U kunt op de volgende manieren zoeken in de onderzoeksprojecten gesubsidieerd door het NRO zelf en andere organisaties:

Onderzoek in Leraar24

Leraar24 is het platform van, voor en door de leraar. Leraren en andere onderwijsprofessionals vinden er betrouwbare, praktisch toepasbare informatie voor de dagelijkse lespraktijk. Er zijn items over/uit de praktijk en over onderzoek. Deze laatste wordt door het NRO gecoördineerd. Daar wordt kennis uit wetenschappelijk onderzoek toegankelijk gemaakt.
> meer informatie over Kennis Leraar24
> direct naar het platform Leraar24

Nieuwsberichten over NRO-onderzoek

Bekijk resultaten uit onderwijsonderzoek dat door het NRO wordt gefinancierd. Sommige berichten zijn gebaseerd op onderzoek dat vóór 2014 onder de PROO-oude stijl of onder de BOPO (voorganger ProBo) viel. Deze vormden onderdeel van Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

NRO-congres voor onderwijs en onderzoek

In het najaar organiseert het NRO elk jaar een dag waar onderwijs en onderzoek elkaar ontmoeten. Er wordt kennis uit onderzoek gedeeld en er worden ervaringen uitgewisseld over samenwerking tussen onderzoekers en onderwijsprofessionals. Via de congreswebsite kunt u zich aanmelden als bezoeker of als belangstellende. » meer over het NRO-congres voor onderwijs en onderzoek

Nieuwsberichten over onderwijsonderzoek met NWO-financiering

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) financiert ook onderwijsonderzoek. Bijvoorbeeld via de Vernieuwingsimpuls met de Veni-, Vidi- en Vici-beurzen. En bijvoorbeeld via Onderzoekstalent, waarmee het NWO-gebied Maatschappij- en Gedragswetenschappen (MaGW) promotieonderzoek financiert. Vóór 2014 gebeurde dat bij NWO ook via de PROO-oude stijl voor fundamenteel onderzoek en de BOPO voor beleidsgericht onderzoek.
Bekijk hier de nieuwsberichten over onderwijsonderzoek dat door NWO is gefinancierd.

Didactief

Didactief schrijft over actuele ontwikkelingen in onderwijs en onderwijsonderzoek en stimuleert het debat over onderwijs. Artikelen over onderzoek dat door het NRO is gefinancierd, zijn voor iedereen online toegankelijk. Ook zijn veel artikelen uit eerdere jaargangen beschikbaar via het archief.

Pedagogische Studiën

Pedagogische Studiën, tijdschrift voor onderwijskunde en opvoedkunde, is er met name voor leraren die geïnteresseerden zijn in een wetenschappelijke benadering van onderwijs- en opvoedingsvraagstukken. Pedagogische Studiën wordt sinds eind 2016 online en open access beschikbaar gesteld aan iedereen. Vanaf jaargang 2017 zullen alle artikelen enkel online beschikbaar worden.

Meer open access

Het NRO ijvert voor open access voor leraren tot wetenschappelijke literatuur. Nog voordat in 2020 het Nationaal Plan Open Science hopelijk in werking treedt. In afwachting hiervan kunt u op verschillende -legale- manieren toch aan het wetenschappelijke artikel van uw interesse komen.

Meer informatie
Annemarijke Jolmers (communicatie NRO)
PR@nro.nl
tel. 070 344 0969