Kennis Leraar24

Het onderdeel ‘Kennis’ op het online platform Leraar24 maakt kennis uit wetenschappelijk onderzoek toegankelijk voor leraren en andere onderwijsprofessionals. Het wordt door het NRO gecoördineerd.

Leraar24 is het platform van, voor en door de leraar, dat leraren en andere onderwijsprofessionals ondersteunt bij de uitoefening van hun beroep en dat bijdraagt aan hun professionalisering. Zij vinden er betrouwbare, praktisch toepasbare informatie voor de dagelijkse lespraktijk. Leraar24 bestaat uit een kennisdeel en een kundedeel. Het kundedeel laat goede voorbeelden uit de praktijk zien. Voor dit onderdeel draagt een redactie van leraren zorg.

Het NRO coördineert het onderdeel Kennis van Leraar24, samen met expertisecentra, kennisinstellingen, wetenschappers en leraren. Overzichtsdossiers over verschillende onderwerpen brengen actuele kennis over het betreffende thema in samenhang bijeen. Specifiekere onderzoeken worden beschreven in aparte dossiers. In alle dossiers wordt weergegeven wat het wetenschappelijk onderzoek ons leert over het onderwerp en wat dat betekent voor de onderwijspraktijk. Als er concrete producten beschikbaar zijn zoals lesmateriaal, stappenplannen of checklists, worden deze als handreikingen beschikbaar gesteld. Om de kennis te illustreren wordt relevant videomateriaal met uitleg of praktijkvoorbeelden aan de dossiers op Leraar24 gekoppeld.

> naar het platform Leraar24

De kennisdossiers van Leraar24 zijn ook vindbaar via de NRO Kennisportal Onderwijs.