Onderzoek op Leraar24

Om kennis uit wetenschappelijk onderzoek toegankelijk te maken voor leraren en andere onderwijsprofessionals werkt het NRO mee aan Leraar24.

Samen met onderzoekers zorgt het NRO dat resultaten uit onderwijsonderzoek voor leraren worden beschreven op leraar24.nl. Leraar24 is een platform voor de professionele ontwikkeling van leraren in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Het biedt informatie over diverse thema’s die leraren helpt bij de uitoefening van hun vak. De video’s en artikelen op leraar24.nl zijn gebaseerd op kennis en ervaring uit de praktijk en kennis uit wetenschappelijk onderzoek. Het platform biedt achtergronden, inspiratie, oplossingen en voorbeelden die direct toepasbaar zijn in het onderwijs.

De redactie van Leraar24 bestaat uit leraren die naast hun werk in de klas artikelen schrijven en video’s produceren over onderwijs. Voor de artikelen en video’s die gebaseerd zijn op wetenschappelijk onderzoek werkt de redactie samen met onderzoekers via het NRO en de Kennisrotonde. Die vatten de resultaten van (actueel) wetenschappelijk onderzoek samen en vertellen wat dat betekent voor de onderwijspraktijk. Deze artikelen worden waar mogelijk aangevuld met concrete handreikingen zoals lesmateriaal en checklists, en geïllustreerd met videoclips.

Leraar24 is een samenwerking tussen de CAOP, Kennisnet en het NRO.

» naar leraar24.nl

De artikelen van Leraar24 zijn ook te vinden via de NRO Kennisportal Onderwijs.