NRO Kennisportal Onderwijs

Welkom op de kennisportal onderwijs van het NRO. De kennisportal onderwijs geeft u toegang tot
26 verzamelingen van Nederlandstalige, betrouwbare informatie voor de dagelijkse onderwijspraktijk. De partners in de portal hebben met elkaar gemeen dat ze relevante inzichten uit onderzoek naar onderwijs ontsluiten voor leraren en andere belangstellenden.

Ongeveer 11 resultaten (0.36 seconden)
https://wij-leren.nl/competenties-mentoren-vmbo-schoolverlating- terugdringen.php
16 nov 2018 ... Van mentoren wordt verwacht dat zij signalen van dreigende uitval onder ...
Oorzaken van schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten kunnen ...
https://wij-leren.nl/schoolverzuim-spijbelen-schooluitval.php
Om schoolverzuim en schooluitval te voorkomen is de Leerplichtwet in 2007 ...
Spijbelen is een belangrijke voorspeller van uitval; voortijdig schoolverlaters ...
https://www.leraar24.nl/50828/sociale-binding-en-uitvalpreventie/
4 juni 2013 ... Daarbij kan het zowel gaan om schooluitval als om uitval uit de ... en verkleint de
kans op schoolverzuim en voortijdig schooluitval. Vooral ...
https://www.nji.nl/nl/Kennis/Dossier/...en.../Aanpak-en-preventie
Mentorinterventies, gedragstherapie en positieve beloningen helpen bij de
preventie van schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten. Lees hier wat werkt.
https://www.nji.nl/.../Praktijkvoorbeelden-voortijdig-schoolverlaten-en- verzuim
Onderwijs, gemeenten en professionals zetten zich in om schooluitval te
voorkomen of terug te dringen. We beschrijven hieronder enkele inspirerende ...
https://www.nro.nl/kennisrotondevragenopeenrij/mentor/
Van mentoren wordt verwacht dat zij signalen van dreigende uitval onder
studenten herkennen, ... Schoolverzuim is nogal eens een voorbode van
schooluitval.
https://wij-leren.nl/werken-groepscohesie-invloed-schoolverlaten-mbo.php
22 nov 2017 ... Wat werkt bij schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten? ... alcohol en cannabis
in relatie tot spijbelen, schoolprestaties, motivatie en uitval.
https://www.nji.nl/nl/Kennis/Dossier/Onderwijs.../Wet.../Jeugdwet
Met de Jeugdwet is de gemeente verantwoordelijk voor alle ondersteuning, hulp
en zorg voor jeugd. Lees hier alles over de beleidsvoering vanuit de Jeugdwet ...
https://wij-leren.nl/spijbelen.php
Spijbelen is het bewust uit de les wegblijven van een leerling. Het is
ongeoorloofd schoolverzuim, want kinderen zijn door de leerplichtwet verplicht
om naar ...
https://www.leraar24.nl/app/.../MBO_-_ROC_Mondriaan_def.pdf
Ouders en de thuissituatie kunnen ook als een oorzaak van uitval gezien ...
Brengen > informeren: ouders telefonisch of per sms informeren over
schoolverzuim.
1
2

Met één zoekactie krijgt u hier de zoekresultaten uit alle aangesloten databases en websites gepresenteerd (gebruik eventueel Google zoektips). Die resultaten tonen in veel gevallen toegankelijke samenvattingen van kennis uit onderwijsonderzoek, met een verwijzing naar (wetenschappelijke) publicaties. Het grootste deel van de informatie die u via de portal vindt, is gratis in te zien of te downloaden. In enkele gevallen treft u informatie aan die alleen beschikbaar is voor abonnees.

De NRO-kennisportal ontsluit alleen Nederlandstalige bronnen. Op de pagina voor internationale databases vindt u databases die Engelstalige documenten bieden met betrouwbare informatie voor de onderwijspraktijk en het onderwijsbeleid. We bieden u ook een lijst van databanken met informatie over onderzoek voor het onderwijs, die om technische redenen niet aangesloten kunnen worden op de Kennisportal.

Feedback

Wat vindt u van onze Kennisportal? Laat het ons weten.
De kennisportal onderwijs is in ontwikkeling en zal stap voor stap worden verbeterd. We horen graag uw reacties. Stuurt u deze alstublieft naar: kennisportal@nro.nl.

de kennisportal onderwijs komt tot stand door het nro in samenwerking met:

Logo PLPO
Nuffic