NRO Kennisportal Onderwijs

Welkom op de kennisportal onderwijs van het NRO. De kennisportal onderwijs geeft u toegang tot
26 verzamelingen van Nederlandstalige, betrouwbare informatie voor de dagelijkse onderwijspraktijk. De partners in de portal hebben met elkaar gemeen dat ze relevante inzichten uit onderzoek naar onderwijs ontsluiten voor leraren en andere belangstellenden.

Ongeveer 32 resultaten (0.18 seconden)
https://wij-leren.nl/schoolverzuim-spijbelen-schooluitval.php
1 juni 2016 ... Om schoolverzuim en schooluitval te voorkomen is de Leerplichtwet in 2007 ...
Spijbelen is een belangrijke voorspeller van uitval; voortijdig ...
https://www.leraar24.nl/50828/sociale-binding-en-uitvalpreventie/
4 juni 2013 ... Daarbij kan het zowel gaan om schooluitval als om uitval uit de ... kans op goede
onderwijsresultaten en verkleint de kans op schoolverzuim en ...
https://wij-leren.nl/competenties-mentoren-vmbo-schoolverlating- terugdringen.php
16 nov 2018 ... Schoolverzuim is nogal eens een voorbode van schooluitval. Spijbelen is
onderdeel van een proces waarbij motivatie en inzet voor het huiswerk ...
https://www.nji.nl/nl/Kennis/Dossier/Voortijdig...en.../Aanpak-en-preventie
Het is belangrijk om schooluitval vroegtijdig aan te pakken. Jongeren zonder
startkwalificatie hebben meer moeite om aansluiting te vinden op de
arbeidsmarkt ...
https://wij-leren.nl/effectieve-aanpakken-verzuim-mbo.php
31 okt 2019 ... Regelmatig schoolverzuim verhoogt het risico op voortijdig schoolverlaten. In het
mbo vindt uitval vaak in het eerste leerjaar plaats.
https://www.nro.nl/.../oorzaken-voortijdige-uitval-leerlingen/
Regelmatig schoolverzuim verhoogt het risico op voortijdig schoolverlaten.
Verzuim en uitval van leerlingen in het voortgezet onderwijs hebben vooral ...
https://onderwijsdatabank.nl/.../wat-zijn-de-oorzaken-van-voortijdige-uitval- van-leerlingen-in-het-voortgezet-onderwijs-welke-interventies-gaan-deze- ...
Regelmatig schoolverzuim verhoogt het risico op voortijdig schoolverlaten.
Verzuim en uitval van leerlingen in het voortgezet onderwijs hebben vooral ...
https://www.nro.nl/kennisrotondevragenopeenrij/verzuim-op-mbo/
Regelmatig schoolverzuim verhoogt het risico op voortijdig schoolverlaten. In het
mbo vindt uitval vaak in het eerste leerjaar plaats. Oververtegenwoordigd in de ...
https://onderwijsdatabank.nl/98963/uw-schoolverzuimregistratie-goed-benut/
... helpen de verzuimregistratie beter te benutten en schoolverzuim tegen te gaan
, zodat thuiszitten en uitval van leerlingen zo veel mogelijk wordt voorkomen.
https://www.nro.nl/kennisrotondevragenopeenrij/mentor/
Oorzaken van schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten kunnen liggen bij de
leerling, het thuismilieu, de vriendengroep, de school en de samenleving.
1
2
3
4

Met één zoekactie krijgt u hier de zoekresultaten uit alle aangesloten databases en websites gepresenteerd (gebruik eventueel Google zoektips). Die resultaten tonen in veel gevallen toegankelijke samenvattingen van kennis uit onderwijsonderzoek, met een verwijzing naar (wetenschappelijke) publicaties. Het grootste deel van de informatie die u via de portal vindt, is gratis in te zien of te downloaden. In enkele gevallen treft u informatie aan die alleen beschikbaar is voor abonnees.

De NRO-kennisportal ontsluit alleen Nederlandstalige bronnen. Op de pagina voor internationale databases vindt u databases die Engelstalige documenten bieden met betrouwbare informatie voor de onderwijspraktijk en het onderwijsbeleid. We bieden u ook een lijst van databanken met informatie over onderzoek voor het onderwijs, die om technische redenen niet aangesloten kunnen worden op de Kennisportal.

Feedback

Wat vindt u van onze Kennisportal? Laat het ons weten.
De kennisportal onderwijs is in ontwikkeling en zal stap voor stap worden verbeterd. We horen graag uw reacties. Stuurt u deze alstublieft naar: kennisportal@nro.nl.

de kennisportal onderwijs komt tot stand door het nro in samenwerking met:

Logo PLPO
Nuffic