Route Jeugd tijdens NWA-routes conferentie

NWA

De NWA-route Jeugd in ontwikkeling, opvoeding en onderwijs heeft zich gepresenteerd tijdens de NWA-routes conferentie op 31 oktober 2017. Het programma van de dag was samengesteld op basis van de wensen die leven binnen de NWA-routes. Zo was er ruimte voor ontmoeting en verdere verdieping tijdens de themasessies, zoals over big data, living labs, sustainable development goals, kunst, kennis en innovatie én publiek-private samenwerking.

Renée Middelburg (beleidsmedewerker NRO-NWA) over de sandpitprocedure

Tijdens de parallelsessie ‘verantwoord omgaan met Big Data’ had de route Jeugd een tafel over Big Data en Jeugd waarin de mogelijkheden van Big Data onderzoek in het jeugd- en onderwijsdomein zijn verkend. Ook was er een presentatie over de sandpitprocedure tijdens de sessie Goede NWA-praktijken: nieuwe verbindingen voor vernieuwend onderzoek.

Er was een sessie met drie NWA-routes samen over het Startimpulsthema ‘Jongeren in een veerkrachtige samenleving’.

NWA-routes Jeugd, NeuroLabNL en Veerkrachtige samenlevingen hebben zich hier gepresenteerd en vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is een toelichting gekomen op de keuze voor het Startimpulsthema en de relatie met de Gelijke Kansen Alliantie. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport was ook aanwezig en heeft ook een korte reflectie gegeven. Er zijn interessante nieuwe verbindingen ontstaan tussen de routes en met de ministeries.

Monaïm Benrida, projectleider Gelijke Kansen Alliantie, OCW

Het was al met al een zeer inspirerende dag waarin mooie verbindingen zijn gelegd!

» Meer informatie over de NWA-route Jeugd in ontwikkeling, opvoeding en onderwijs
» Het oorspronkelijke nieuwsbericht van NWA