Ronde Samenhangende onderzoeksprojecten nu open voor vooraanmeldingen

Geïnteresseerden kunnen tot 11 januari 2018 hun vooraanmelding indienen voor de subsidieronde Samenhangende Onderzoeksprojecten 2018. Voor uitgewerkte aanvragen is de deadline 3 juli 2018. Geïnteresseerde onderzoekers kunnen een voorstel indienen voor alle zeven hoofdthema’s van het NRO Onderzoeksprogramma 2016-2019.

Het onderzoeksprogramma Samenhangende onderzoeksprojecten is bedoeld om diepgang en samenhang in het onderwijsonderzoek mogelijk te maken. Projecten liggen op het terrein van het primair onderwijs, algemeen voortgezet onderwijs, voorbereidend, middelbaar en hoger beroepsonderwijs, wetenschappelijk onderwijs, en lerarenopleidingen.

De onderzoeksvoorstellen moeten liggen binnen de zeven thema’s van het NRO Onderzoeksprogramma 2016-2019:

  • Onderwijsaanbod en curriculum
  • Onderwijs en technologie
  • De socialiserende functie van onderwijs
  • Professionaliseren van onderwijsprofessionals
  • Onderwijs en levensloop
  • Het onderwijsbestel en sturing van en in het onderwijs
  • Onderwijsvernieuwing en de rol van onderzoek

Let op!

Hoofd- of medeaanvragers van wie de aanvraag in de subsidieronde Samenhangende Onderzoeksprojecten 2016-2017 zijn gehonoreerd, kunnen geen aanvraag indienen in de huidige subsidieronde Samenhangende onderzoeksprojecten 2018.

De subsidierondes voor Samenhangende onderzoeksprojecten 2018 (PROO) en Beleidsgericht Onderwijsonderzoek 2018 (ProBO) vinden tegelijk plaats. Het is niet toegestaan om in beide rondes een aanvraag in te dienen.

Meer informatie

  • Meer informatie en alle documenten zijn te vinden op de NWO-financieringspagina.
  • Met vragen over deze ronde kunt u contact opnemen met Renée Middelburg (NRO) via proo@nro.nl, tel. 070 344 0510.