Samenwerking vmbo, mbo en bedrijven kan doorstroom groen vmbo-mbo stimuleren

Om de doorstroom van het vmbo-groen naar het mbo-groen te bevorderen is een goede samenwerking tussen vmbo, mbo en bedrijfsleven noodzakelijk. Zij moeten samen werven en goede voorlichting geven, zodat leerlingen en ouders een beter beeld krijgen van het beroep. Dat bevordert de motivatie voor groen onderwijs.

De groene sector heeft behoefte aan goed geschoolde medewerkers, meer dan het mbo groen nu kan leveren. Dat meer studenten deze richting gaan volgen is daarom wenselijk. Een van de manieren om dat te bewerkstelligen, is de doorstroom van vmbo-groen naar mbo-groen stimuleren, want die is laag. In een onderzoek van drie groene scholen in een consortium met onderzoekers en adviseurs is gekeken wat daaraan bijdraagt.

Samenwerking

Een goede samenwerking tussen vmbo, mbo en het bedrijfsleven op het gebied van werving en voorlichting kan leerlingen en ouders een betere indruk geven van de beroepsperspectieven. Ze krijgen daardoor een minder negatief beeld van de mogelijkheden van het groene beroepsonderwijs. Bovendien heeft dit een positieve invloed op de doorstroom en de motivatie voor groen.

Imago

Het is aan te raden vmbo-leerlingen contextrijke lessen te geven, samen met en mede door mbo-studenten. Ze krijgen dan een beter idee van het beroep en leren het mbo alvast kennen. Daarnaast is het nuttig om vakoverstijgend onderwijs te geven en het programma te verbreden door samen te werken met vmbo-scholen in de omgeving. Tot slot is het aan te raden dat de school actief aan zijn imago werkt en zich weet te profileren. Dit vergt zowel investering in tijd als in de onderlinge relatie tussen vmbo, mbo en het bedrijfsleven.

De praktijk

De drie deelnemende groene scholen, Prinsentuin College Breda, Clusius College Alkmaar en Groenhorst Ede, wilden veranderingen doorvoeren voorafgaand aan en tijdens het onderzoek. Het onderzoekend leren binnen de scholen is in dit project versterkt, waarbij er meer onderbouwing en lijn is gekomen in het handelen. Wel blijkt het lastig om tijd vrij te maken voor het onderzoek en de daarop gebaseerde activiteiten. Onder andere twee grote herzieningstrajecten in mbo en vmbo spelen een rol.

Het Prinsentuin College wil vmbo-leerlingen alvast kennis laten met zowel het beroep als de opleiding door ze lessen te laten volgen op het mbo. De school is nog bezig met deze interventie. Het Clusius College gaat innovatieve workshops voor vmbo-leerlingen op het mbo organiseren. Daarnaast maakt de school concrete opdrachten gericht op de groene sector in de LOB (loopbaanoriëntatie en -begeleiding). En er komen meer gastlessen van en excursies naar het bedrijfsleven.

Op Groenhorst Ede zorgt een beter LOB-beleid dat beroepskeuzes duidelijker worden gemaakt. De school had al een aantal vernieuwingen doorgevoerd, het Groen Leefpark, een groot park achter de school en het Food Innovation Lab. Deze zijn nu versterkt: de vmbo keuzevakken worden in de komende jaren gecombineerd met evenementen in het Groen Leefpark en stages op de bedrijven.

Van den Berg, N., Nova B. & Potiek, S. (2017). Doorstroom in de groene beroepskolom. Strix Aluco – onderzoek & innovatie Rotterdam, KPC-groep ’s-Hertogenbosch, VBG Amersfoort.

Dit onderzoek (Doorstroom in de groene beroepskolom) is gefinancierd door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek.