Samenwerking NRO en BAB

Op 14 september 2018 organiseerde de Beroepsvereniging Academici Basisonderwijs speeddates tussen academische leerkrachten, politici en vertegenwoordigers van belanghebbende partijen. Het NRO nam ook deel aan de gesprekken.

Centraal stond de positionering van de academische leerkracht, met als veelgenoemde voorwaarde een “erkende ongelijkheid in het team”.

Over de Beroepsvereniging Academici Basisonderwijs

De Beroepsvereniging Academici Basisonderwijs (BAB) vormt een groot netwerk van academisch opgeleide leerkrachten die werkzaam zijn in het basisonderwijs. Jelle Kaldewaij (NRO): “De academische opgeleide PO leerkracht vervult een voortrekkersrol in het verbinden van onderwijs en onderzoek.”  De drie speerpunten van de BAB zijn:

 1. Belangen behartigen
 2. Inspireren
 3. Professionaliteit waarborgen

Belangen behartigen

Academische leerkrachten vormen een nieuwe beroepsgroep binnen het basisonderwijs met uitdagende kansen voor het werkveld. Het is daarom belangrijk op te komen voor deze beroepsgroep. De BAB doet dit door in gesprek te gaan met haar netwerk om de belangen van academici in het basisonderwijs kenbaar te maken. Er wordt ingestoken op onder andere:

 • Een duidelijkere positionering voor het optimaal benutten van de kwaliteiten van academische leerkrachten.
 • Betere salarissen voor academische leerkrachten in het basisonderwijs.
 • Vrijgestelde tijd voor (extra) taken gericht op verbetering van de onderwijskwaliteit.

Inspireren

Juist voor een relatief kleine beroepsgroep van academici in het basisonderwijs is het waardevol om werkervaring en wetenschappelijke kennis te delen. Daarmee kunnen deze leerkrachten elkaar blijvend inspireren en kan de kennis worden gebruikt ter verbetering van de onderwijspraktijk.

De BAB zet zich in voor het volgende:

 • Het organiseren van netwerkbijeenkomsten en inspiratiesessies (waaronder het jaarlijkse BAB congres: in 2019 op 6 april).
 • Het geven van presentaties en workshop over de positionering van academici in het basisonderwijs.
 • Het versturen van een maandelijkse nieuwsbrief met het laatste nieuws voor academici in het basisonderwijs. Schrijf je in via: http://www.bab.nl/index.php/nl/inspiratie/nieuwsbrieven

Professionaliteit waarborgen

Professionalisering van academici in het basisonderwijs is belangrijk. Zij moeten hun capaciteiten en kwaliteiten blijvend kunnen ontwikkelen om daarmee van meerwaarde te kunnen zijn in het onderwijs.

Speerpunten van de BAB zijn:

 • De oprichting van de BAB academy; een onderwijsprogramma op academisch niveau, met praktische relevantie voor het werk in het basisonderwijs.
 • Het faciliteren van een vacaturebank op de website waar werkgevers en werknemers elkaar kunnen vinden.
 • Toegang tot universitaire databases om op de hoogte te blijven van recente, wetenschappelijke kennis.

Meer informatie