Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) stelt gegevens beschikbaar over de aansluiting middelbaar beroepsonderwijs-arbeidsmarkt

Ter ondersteuning van de wettelijke taak van SBB worden gegevens verzameld en ontsloten op het terrein van de aansluiting beroepsonderwijs-arbeidsmarkt. De wettelijke taken omvatten het ontwikkelen en onderhouden van kwalificaties, het aanbieden van voldoende stageplaatsen en leerbanen en het verrichten van onderzoek in het kader van deze wettelijke taken.

SBB heeft een aantal websites waarop informatie beschikbaar is gesteld:

Via de site ‘Zelf aan de slag met doelmatigheidscijfers’ zijn onder andere de volgende gegevens op te vragen:

 • Studentenaantallen, deelname aan kwalificaties, per instelling, regio, leerweg, niveau, etc.
 • Gediplomeerden naar instelling, regio, leerweg niveau, etc.
 • Doorstroom vanuit mbo, per kwalificatie, instelling, niveau, etc.
 • Gegevens over schoolverlaters over de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt (bron: ROA)
 • Gegevens van de mbo-schoolverlaters na de opleiding (bron: CBS)

Via de site www.kansopwerk.nl:

 • kans op werk, per kwalificatie en per regio, inclusief de onderliggende aantallen voor vacatures geschikt voor schoolverlaters en arbeidsmarktinstroom
 • kans op stage, per kwalificatie en per regio

Daarnaast heeft SBB de beschikking over de gegevens van:

 • Vacatures, al of niet geschikt voor schoolverlaters, per kwalificatie en per regio (bron: SBB)
 • Leerbedrijven, per kwalificatie en regio (bron: Stagemarkt, SBB)
 • Beroepspraktijkovereenkomsten, per regio, kwalificatie (bron: DUO)
 • Resultaten van leerbedrijven enquête 2015 en 2016 (bron: SBB).
 • Koppeling oude en nieuwe kwalificaties (HKS) (bron: SBB)
 • Basiscijfers Jeugd, via s-bb.nl
 • SBB Barometer, via s-bb.nl

SBB ontwikkelt zelf data en beheert en bewerkt gegevens van andere partijen. SBB is bereid data ter beschikking te stellen voor onderzoek of analyses uit te voeren en resultaten te leveren. Veel gegevens zijn ingedeeld naar de 35 arbeidsmarktregio’s, daarnaast kunnen andere indelingen worden gemaakt. SBB streeft er naar altijd de meeste actuele gegevens beschikbaar te hebben.

Ook heeft SBB een systeem voor het bevragen van leerbedrijven georganiseerd. Vragen aan leerbedrijven die passen binnen het brede werkterrein aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt kunnen binnen dit systeem worden gesteld.

In het kader van de call for proposals voor beroepsonderwijs kunnen gegevens vanuit SBB beschikbaar worden gesteld. SBB denkt graag mee. Neem hiervoor contact op met de heer Renier van Gelooven van SBB (r.vangelooven@s-bb.nl).

SBB werkt landelijk vanuit de standplaats Zoetermeer.