Schoolleiders innovatie ontwikkelfonds primair onderwijs

Bent u een schoolleider in het primair onderwijs? Heeft u een interessant idee over het anders inrichten van het onderwijs op uw school om zo het lerarentekort op te (kunnen) vangen, maar komt het er in de dagelijkse praktijk maar niet van om dit daadwerkelijk te concretiseren? Of bent u reeds begonnen met het in de praktijk brengen van een initiatief en heeft u net nog een extra zetje nodig? Dan kunt u zich binnenkort aanmelden voor een persoonsgebonden beurs van het Schoolleiders innovatie ontwikkelfonds (SIOF) waarmee u uw idee werkelijkheid kan laten worden.

Het SIOF is in 2018 geïntroduceerd als een tijdelijke aanjaagsubsidie, bedoeld om schoolleiders in het voortgezet onderwijs in positie te brengen om daadkrachtig en duurzaam innovaties op hun school op te zetten. Nu stelt het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap voor de eerste keer € 810.000 beschikbaar voor persoonsgebonden beurzen voor schoolleiders die werkzaam zijn in het primair onderwijs en die initiatieven gericht op het anders organiseren van onderwijs vanwege het lerarentekort ten uitvoer willen brengen of verder willen ontwikkelen.

U kunt een persoonsgebonden beurs aanvragen van maximaal 30.000 euro met een looptijd van twee jaar. Het aan u toegekende bedrag ontvangt u in twee termijnen. Aanvragen voor een SIOF-beurs kunnen vanaf 9 december 2019, 12.00 uur CE(S)T tot uiterlijk 9 januari 2020 14.00 uur CE(S)T op de website van het NRO worden ingediend. Hiervoor maakt u gebruik van een beknopt aanvraagformulier waarin u onder andere uw idee omschrijft en uw rol in het proces toelicht.

Wanneer een aanvraag voldoet aan de eisen zoals beschreven in de subsidieoproep, wordt deze toegelaten tot de loting. In totaal kunnen er 27 schoolleiders een SIOF-beurs toegekend krijgen. De subsidieoproep voor de SIOF-beurs komt binnen twee weken online op de website van het NRO. Omdat het een pilot betreft zal flankerend onderzoek aan het SIOF gekoppeld zijn.

Gedurende het tweejarige traject neemt u deel aan verschillende inspiratie- en uitwisselbijeenkomsten.

Wij zijn benieuwd wat uw ideeën met impact zijn!

Vanaf 9 december, 12.00 uur kunt u uw aanvraag indienen via een online aanvraagformulier op de programmapagina van SIOF-PO: www.nro.nl/siof-po