Klik op de onderstaande afbeeldingen en links om direct naar de desbetreffende pagina’s doorverwezen te worden.

Onderwijs met Kennis helpt leraren met het ontwikkelen van vaardigheden om literatuur te gebruiken voor onderwijsverbetering, aan de hand van stappenplannen en voorbeelden. In de stap Hoe selecteer je? worden tips besproken over hoe je bronnen selecteert die je verder wilt gaan bestuderen.

Pagina 32 en verder: Het boek Informatievaardigheden voor leraren (gratis PDF) van de Open Universiteit biedt jou als leraar hulp bij het evalueren van je gevonden zoekresultaten.

De Engelstalige CRAAP Test (PDF) bevat een checklist waarmee je gevonden informatie kunt evalueren op actualiteit, relevantie, afzender, accuraatheid en doel.

Gratis webcursussen Zoeken van wetenschappelijke informatie, aangeboden door universiteiten en hogescholen.

De Universiteitsbibliotheek Utrecht geeft je op beknopte wijze inzicht in hoe je de relevantie en wetenschappelijkheid van bronnen kunt vaststellen.

Meer oefening nodig in het beoordelen van je zoekresultaten? Bekijk dan de volgende pagina’s uit de webcursussen van de Rijksuniversiteit Groningen; de Vrije Universiteit; de Universiteit Leiden of bekijk vanaf pagina 45 de syllabus van de Universiteit Twente (PDF).