Selectie voor lerarenopleidingen is effectiefst met mix van selectievariabelen

Lerarenopleidingen die hun studenten ‘aan de poort’ willen selecteren, doen er goed aan een procedure te hanteren waarbij wordt getest op meerdere variabelen in plaats van slechts één. Een dergelijke selectieprocedure is, met de kennis van nu, de meest valide en betrouwbare vorm. Dit blijkt uit een internationale literatuurreview.

Om het onderwijs te verbeteren moeten er goede leraren van de lerarenopleidingen komen. Een manier om dit te bereiken is de kwaliteit van de instromende studenten aan de lerarenopleidingen te verhogen met behulp van een selectieprocedure. Toekomstige studenten kunnen dan worden bevraagd en getest op 1) hun kennis, 2) hun motivatie, 3) hun professionele houding en 4) hun beroepsgerelateerde vaardigheden. Wanneer deze vier variabelen in samenhang worden bevraagd tijdens een assessmentprocedure, vergroot dat de voorspellende waarde van de selectie van aankomende leraren-in-opleiding.

Vervolgonderzoek bij lerarenopleidingen

Om de weinige wetenschappelijke handvatten die er zijn verder te ondersteunen, wordt via het NRO vervolgonderzoek uitgezet. Daarvoor wordt naar verwachting nog voor de zomer een ‘call for proposals’ opengesteld. Onderwerp van onderzoek zijn lerarenopleidingen die het ministerie van OCW eerder selecteerde als voorlopers in het kader van de Lerarenagenda voor het onderwerp ‘Verhogen kwaliteit instroom’.

Over het onderzoek
De reviewstudie werd uitgevoerd door R.M. van der Rijst (ICLON, UL), E.H. Tigelaar & J.H. van Driel (ICLON, UL)  en M. Snoek & M.D.A. van Verseveld (Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding, Hogeschool van Amsterdam).

Het onderzoek verliep via het NRO op verzoek van het ministerie van OCW in het kader van de ‘Lerarenagenda 2013-2020’.

Meer informatie: