Subsidie Schoolleiders innovatie ontwikkelfonds VO 2019-2020

Op deze pagina vindt u informatie over het SIOF, het Schoolleiders Innovatie Ontwikkelfonds voor het voortgezet onderwijs.

Over het SIOF
Schoolleiders spelen een belangrijke rol bij het op gang brengen en houden van de schoolontwikkeling en innovatie. Als kartrekker, als inspirator of facilitator en als degene die de dagelijkse vertaling maakt van beleid naar de klas, is de schoolleider onmisbaar bij innovatie en ontwikkeling in de school. Toch blijkt de dagelijkse realiteit vaak weerbarstig en blijven mooie en goede plannen soms op de plank liggen. Vaak genoemde oorzaken zijn een gebrek aan tijd, geld en focus.

Daarom zijn we eind 2018 gestart met een pilot, het Schoolleider Innovatie Ontwikkelfonds (SIOF). In januari 2019 hebben 13 schoolleiders een beurs van maximaal €10.000 ontvangen om in hun school hun innovatieplan op gang te brengen. Deze subsidie is een aanjaagsubsidie, wat betekent dat het bedrag bedoeld is om de schoolleider in positie te brengen om het idee voor innovatie op de eigen school op te zetten. De beurs is niet bedoeld om de hele innovatie te bekostigen, of voor trainingen of cursussen voor de schoolleider persoonlijk.

Als vervolg op de pilot die in januari 2019 is gestart, heeft het NRO in mei 2019 een nieuwe ronde SIOF uitgezet. Daarbij konden schoolleiders weer een aanvraag indienen voor het opzetten van een innovatie op hun eigen school. Daarnaast zijn nog eens 12 aanvragen van schoolleiders gehonoreerd die specifiek toegespitst waren op het innoveren binnen hun eigen school met het anders organiseren van het onderwijs om daarmee het lerarentekort binnen de eigen school aan te pakken. De beurs voor deze specifieke ronde was maximaal €15.000 per schoolleider.

Met de SIOF beurs is het voor schoolleiders mogelijk om bijvoorbeeld personeel of eigen uren vrij te maken voor het schrijven van een innovatieplan en de invoering ervan uit te werken. De schoolleider zou ook extern advies kunnen inhuren. Of de beurs investeren in team(s), met een teamtraining of praktijkonderzoek of andere zaken die de bedachte innovatie of ontwikkeling van de grond krijgen. In verschillende bijeenkomsten gedurende het schooljaar komen alle toegekende schoolleiders bijeen om kennis met elkaar te delen en inspiratie op te doen. Daarnaast loopt er een flankerend onderzoek naar de opbrengsten van de pilot SIOF –VO om te evalueren wat voor effecten deze maatregel oplevert.

Toegekende projecten 2018
In 2018 zijn er 13 aanvragen voor een persoonsgebonden innovatie- en ontwikkelfonds gehonoreerd. Voor meer informatie over de toegekende projecten vindt u in het nieuwsbericht ‘Innovatie door schoolleiders: 13 plannen in beweging‘.

Toegekende projecten 2019
In 2019 zijn in totaal 10 aanvragen voor een persoonsgebonden innovatie- en ontwikkelfonds binnen de algemene ronde gehonoreerd en zijn er 12 aanvragen voor een persoonsgebonden innovatie- en ontwikkelfonds gehonoreerd die zich specifiek richten op de aanpak van het lerarentekort. De projecten zijn te raadplegen op de volgende nieuwsberichten:

SIOF VO – Algemeen:
Opnieuw persoonsgebonden beurzen beschikbaar gesteld aan Schoolleiders VO

SIOF VO – Aanpak lerarentekort:
Persoonsgebonden beurzen beschikbaar gesteld aan Schoolleiders VO voor aanpak lerarentekort

Bijeenkomsten
n.v.t.

Contact
probo@nro.nl
070 3440904