Skills voor de toekomst: een onderzoeksprogramma

Skills of vaardigheden zijn van groot belang voor het succes van mensen in hun loop­baan, de maatschappij en voor hun welbevinden. Toch weten we nog heel weinig over hoe kinderen en volwassenen skills leren, waar ze dat doen, hoe dat verschilt of overeenkomt bij verschillende typen skills en wat helpt bij het ontwikkelen en behouden van de skills.

Daarom presenteert het skills-platform, een groep onderzoekers van universiteiten en instituten bijeengebracht door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, een skills onderzoeksprogramma. Dit is het vervolg op de voorstudie Investeren in skills en competenties uit 2014 door Wiljan van den Berge, Remmert Daas, Anne Bert Dijkstra, Tahnee Ooms en Bas ter Weel.

» Skills voor de toekomst: een onderzoeksagenda (PDF)

‘Skills voor de toekomst’ geeft een overzicht van de huidige stand van skills onderzoek en prioriteiten in de onderzoeksvragen die nog open liggen. Dit is een publieke onderzoeksagenda die inspi­ratie biedt aan onderzoekers, instellingen en opdrachtgevers van onderzoek om meer kennis en inzicht over skills te krijgen. Het skills-platform stelt ook een aantal prangende vragen zoals bijvoorbeeld: Wanneer kunnen advanced skills het beste worden aangeleerd en op welk niveau? Hoe belangrijk is zelfregulatie en hoe is dit aan te leren? En welke methoden lenen zich het best om cruciale skills en leerprogressies daarin te meten? Als ambitie voor de toekomst is cohortonderzoek op de lange termijn absoluut nodig als we echt willen leren over skills.

Aan deze publicatie werkten de volgende leden van het skills-platform mee:
.

Juliette Walma van der Molen Universiteit Twente (UT)
Joke Voogt Universiteit van Amsterdam (UvA) / Hogeschool Windesheim
Petra Fisser Nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling SLO
Monique van der Hoeven Nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling SLO
Marie Christine Opdenakker Rijksuniversiteit Groningen (RUG)
Guuske Ledoux Universiteit van Amsterdam (UvA)
Hartger Was­sink NIVOZ
Anja Deelen Centraal Planbureau (CPB)
Adinda van Gaalen Nuffic
Rolf van der Velden Research Centre for Education and the Labour Market (ROA), Maastricht University (UM)
Erik Roelofs Instituut voor toetsontwikkeling Cito
Cor Sluijter Instituut voor toetsontwikkeling Cito
Remmert Daas Universiteit van Amsterdam (UvA)
Anne Bert Dijkstra Universiteit van Amsterdam (UvA) / Onderwijsinspectie
Linda Sontag Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO)
Renée Middelburg Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO)
Jelle Kaldewaij Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO)
Jeanine Gregersen-Hermans Glasgow Caledonian University
Mirjam Broersma Radboud Universiteit
Directie Kennis van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap  Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap