Stand van zaken Evaluatie Passend Onderwijs deel 2: Eerste ervaringen met de stelselverandering

In onderstaand rapport wordt gekeken naar de beleidsinstrumenten die zijn ingezet om de doelen van passend onderwijs te bereiken. Werken deze instrumenten (al) zoals bedoeld? Waar wel, waar niet, en hoe komt dat? Doen zich ergens knelpunten voor of nog onopgeloste vraagstukken, van welke aard? Waarover is men juist tevreden?

Ook de beoogde effecten op stelselniveau komen aan bod: terugdringen van zoektochten voor ouders, terugdringen van thuiszittende leerlingen, een passende plek voor elke leerling en kostenbeheersing.

» Download ‘Stand van zaken Evaluatie Passend Onderwijs deel 2: Eerste ervaringen met de stelselverandering‘ (PDF).

De invoering van passend onderwijs wordt gevolgd in een meerjarig NRO-onderzoeksprogramma. De evaluatie wordt uitgevoerd door een consortium van onderzoeksinstituten. Elk half jaar verschijnt een samenvatting van de resultaten, onder de noemer Stand van zaken Evaluatie Passend Onderwijs. Deel 2 is begin 2017 verschenen.