Subsidie onderzoekswerkplaats ‘Democratisering van kritisch denken’ met twee jaar verlengd

Naar aanleiding van de goede evaluatie en op basis van het projectplan voor de komende twee schooljaren hebben het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap en het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek besloten de werkplaats burgerschap, o.l.v. Laurence Guérin, voor nog twee jaar subsidie toe te kennen. Dit betekent dat de 25 onderwijscollega’s doorgaan met het onderzoek naar kritisch burgerschap in de context van het beroepsonderwijs. Daarbij wordt professionalisering en kennisverspreiding ook een belangrijk onderdeel.

Vanaf september 2020 wordt het consortium uitgebreid met CITO. De werkplaats zal zich vanaf dan explicieter gaan richten op het in beeld brengen van de voortgang van kritische denkvaardigheden bij studenten in het mbo. Daarnaast blijft het zich bezighouden met de integratie van burgerschapsonderwijs, bildung en beroepsvoorbereiding door middel van kritisch denken. Het vak Nederlands is daarin niet weg te denken. Aanvullend krijgen beroepsethische aspecten en de betekenis van werk voor een individu een belangrijkere plek.

De diversiteit en autonomie in de docentontwikkelteams blijft behouden. Alle niveaus zijn vertegenwoordigd en ook is er een verscheidenheid aan opleidingen, waaronder techniek, zorg & welzijn, automotive, sport & bewegen en horeca.

Meer informatie over de werkplaats is te vinden op www.werkplaatsburgerschap.nl.

Voor vragen kunt u terecht bij Daan van Riet, coördinator van de werkplaats, via d.vanriet@rocmn.nl.