Subsidieoproep online Schoolleiders innovatie ontwikkelfonds VO

De subsidieoproepen voor SIOF – Algemeen en SIOF – Aanpak lerarentekort staan nu online. In de subsidieoproepen wordt beschreven aan welke eisen een aanvraag dient te voldoen.

U kunt binnenkort een aanvraag indienen voor één van de twee typen beurzen:

  1. SIOF algemeen: voor alle innovaties; de subsidie bedraagt dan maximaal 10.000 euro.
  2. SIOF aanpak lerarentekort: voor het anders organiseren van het onderwijs vanwege het lerarentekort; de subsidie bedraagt dan maximaal 15.000 euro.

Het Schoolleiders innovatie ontwikkelfonds (SIOF) is in 2018 geïntroduceerd als een tijdelijke aanjaagsubsidie, bedoeld om schoolleiders in positie te brengen om daadkrachtig en duurzaam innovaties op hun school op te zetten. Het is een experiment waaraan ook een evaluatie is gekoppeld. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) stelt deze beurzen beschikbaar voor schoolleiders die hun innovatieplannen op school ten uitvoer wil brengen.

Wanneer aanvragen

Vanaf donderdag 9 mei, 9:00 uur komen de online formulieren beschikbaar waarmee u een aanvraag kunt indienen voor SIOF algemeen of SIOF aanpak lerarentekort. Aanvragen die worden ingediend moeten voldoen aan de eisen zoals beschreven in de subsidieoproep. Vervolgens worden de aanvragen toegekend op volgorde van binnenkomst. Zodra het subsidieplafond is bereikt, is indienen niet meer mogelijk. Per school mag slechts één aanvraag worden ingediend. Het is niet mogelijk om zowel voor SIOF algemeen als SIOF aanpak lerarentekort een aanvraag in te dienen.

Benieuwd naar de 13 plannen die in het kader van SIOF 2018-2019 zijn toegekend? Bekijk de innovaties die vorig jaar zijn toegekend.