Nieuwe subsidieronde: quasi-experimenteel onderzoek voor- en vroegschoolse educatie

Deadlines: intentieverklaringen: 20 december 2018, 14:00 uur. Uitgewerkte aanvragen: 10 januari 2019, 14:00 uur.

Onderzoekers verbonden aan onderzoeksinstellingen in Nederland waar onderwijsonderzoek wordt uitgevoerd kunnen een aanvraag indienen voor de subsidieronde Quasi-experimenteel Onderzoek Voor- en Vroegschoolse Educatie.

» bekijk de programmapagina Onderwijsachterstandenbeleid voor meer informatie.