Subsidiemogelijkheden bij andere organisaties

Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), waaraan het NRO is verbonden, heeft diverse financieringsvormen voor onderwijsonderzoek:

LerarenOntwikkelFonds (LOF)

Het LerarenOntwikkelFonds is er voor leraren uit po, vo en so. Zij kunnen er een aanvraag doen voor een jaar lang ondersteuning, die onder meer bestaat uit een financiële bijdrage van minimaal 4.000 en maximaal 75.000 euro.

Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA (NRPO-SIA)

Het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA heeft de RAAK-regeling. Hiervan zijn met name RAAK-PRO en RAAK-publiek interessant. RAAK-PRO is onder meer gericht op praktijkgericht onderzoek aan hogescholen in samenwerking met de beroepspraktijk. RAAK-publiek is gericht op het stimuleren van samenwerking en kennisuitwisseling tussen hogescholen en professionals uit de publieke sector.

DUDOC-ALFA

Het programma DUDOC-ALFA biedt de mogelijkheid om promotieonderzoek te doen op het terrein van de vakdidactiek van de geesteswetenschappen. Deze onderzoeksprojecten gingen in september 2014 van start. Meer informatie op de website van het Regieorgaan Geesteswetenschappen.

TechYourFuture

TechYourFuture daagt onderzoekers en onderzoekende studenten van Saxion, Universiteit Twente en Windesheim uit om praktijkgericht onderzoek te doen om de kwaliteit van het techniekonderwijs te verhogen. TechYourFuture initieert onderzoek waarmee inzicht wordt verkregen over de factoren die van belang zijn bij het promoten van bèta en technologie.

ZonMw

Ten slotte biedt de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie (ZonMw) ook mogelijkheden om, binnen het gezondheidsonderzoek en de zorginnovatie, onderzoek, praktijk en onderwijs te verbinden. Op de website van ZonMw staat meer over de programma’s en thema’s die hieraan verbonden zijn.

Internationaal

Bij onder meer het Amerikaanse Institute of Education Sciences (IES) kunnen ook Nederlandse onderzoekers aanvragen indienen.