NRO onderzoeksprogramma’s en calls for proposals

Op deze pagina vindt u alle NRO-onderzoeksprogramma’s in één overzicht. Bovenin staan de onderzoeksprogramma’s waarbinnen momenteel een call for proposals openstaat. Daaronder staan de lopende onderzoeksprogramma’s weergegeven, waarin geen actuele call openstaat.

U kunt ook in het overzicht van actuele deadlines zien vóór welke datum u welke subsidie kunt aanvragen bij het NRO. Voor de langere termijn toont de NRO subsidiekalender welke onderzoeksprogramma’s en call for proposals er in ontwikkeling zijn. Ons streven is om een periode van ongeveer acht weken aan te houden tussen de publicatie van een call for proposals en de sluitingsdatum voor het indienen van aanvragen.

» bekijk ook de subsidiemogelijkheden bij andere organisaties
» please find our granting information in English here

Call for proposals: open

Let op: De planning van subsidierondes met een deadline vóór 1 juli 2020 is verschoven i.v.m. de maatregelen die het kabinet neemt in de aanpak van het coronavirus. Bekijk deze webpagina van NWO voor uitgebreidere informatie over de maatregelen die NWO neemt i.v.m. het coronavirus en de richtlijnen voor subsidierondes.

Beleidsgericht onderwijsonderzoek 2020
(Uitgesteld: Nieuwe deadlines: intentieverklaring: 21 april 2020, 14:00 uur; volledige aanvraag: 23 juni 2020, 14:00 uur)

Peil.onderwijs Mens & Maatschappij einde basisonderwijs
(deadlines: intentieverklaring: 25 juni 2020, 14:00 uur; volledige aanvraag: 13 augustus 2020, 14:00 uur)

Samenhangende onderzoeksprojecten
(deadlines: vooraanmelding: 21 januari 2020, 14:00 uur; uitgesteld: uitgewerkte aanvraag: 3 september 2020, 14:00 uur)

Overzichtsstudies 2020
(Uitgesteld: Nieuwe deadlines: vooraanmelding: 11 juni 2020, 14:00 uur; aanvraag: 17 november 2020, 14:00 uur)

Kortlopend praktijkgericht onderwijsonderzoek
(Uitgesteld: nieuwe deadline van uitgewerkte aanvraag wordt: 8 september 2020, 14:00 uur)

Gedrag en passend onderwijs
(deadlines: intentieverklaring: 21 januari 2020, 14:00 uur; startaanvraag: 10 maart 2020, 14:00 uur; uitgewerkte aanvraag: 15 december 2020, 14:00 uur)

Lerarenagenda ondersteuningssubsidie
(doorlopend indienen tot 1 januari 2022)

Urgent onderzoek
(doorlopend)

Kennisbenutting Plus
(doorlopend)

Call for proposals: gesloten (lopende programma’s)

Afgeronde programma’s