NRO onderzoeksprogramma’s en calls for proposals

Op deze pagina vindt u alle NRO-onderzoeksprogramma’s in één overzicht. Bovenin staan de onderzoeksprogramma’s waarbinnen momenteel een call for proposals openstaat. Daaronder staan de lopende onderzoeksprogramma’s weergegeven, waarin geen actuele call openstaat.

U kunt ook in het overzicht van actuele deadlines zien vóór welke datum u welke subsidie kunt aanvragen bij het NRO. Voor de langere termijn toont de NRO subsidiekalender welke onderzoeksprogramma’s en call for proposals er in ontwikkeling zijn. Ons streven is om een periode van ongeveer acht weken aan te houden tussen de publicatie van een call for proposals en de sluitingsdatum voor het indienen van aanvragen.

» bekijk ook de subsidiemogelijkheden bij andere organisaties
» please find our granting information in English here

Call for proposals: open

De Leonardo-School in Venlo voor hoogbegaafde kinderen. Kinderen hebben in hun lespakket ook schaakles

(Hoog)begaafdheid in passend onderwijs
(deadlines: intentieverklaring: 26 maart 2019, 14:00 uur; uitgewerkte aanvraag: 18 april 2019, 14:00 uur)

Innovatie in en onderzoek naar het hoger onderwijs
(deadlines: intentieverklaring: 19 maart 2019, 14:00 uur; volledige aanmelding: 23 april 2019, 14:00 uur)

Regie R&D-programma Onderwijsachterstanden-beleid
(deadlines: intentieverklaring: 16 april 2019, 14:00 uur; uitgewerkte aanvraag: 7 mei 2019, 14:00 uur)

Werkplaatsen (PO) onderwijsachterstanden-beleid
(deadlines: intentieverklaring: 7 mei 2019, 14:00 uur; uitgewerkte aanvraag: 21 mei 2019, 14:00 uur)

Gemeentelijk onderwijsachterstanden-beleid: Implementatie- en bestedingsonderzoek
(deadlines: intentieverklaring: 7 mei 2019, 14:00 uur; uitgewerkte aanvraag: 21 mei 2019, 14:00 uur)

Horizontale samenwerking en verantwoording door mbo-instellingen
(deadlines: intentieverklaring: 9 mei 2019, 14:00 uur; uitgewerkte aanvraag: 4 juni 2019, 14:00 uur)

Praktijkgericht onderwijsonderzoek – kortlopend
(deadlines: intentieverklaring: 6 juni 2019, 14:00 uur; startaanvraag: 12 september 2019, 14:00 uur)

SPRONG Educatief
(deadlines: vooraanmelding: 28 maart 2019; uitgewerkte plannen: 1 oktober 2019)

Kennisbenutting Plus
(doorlopend)

Call for proposals: gesloten (lopende programma’s)

Afgeronde programma’s