NRO onderzoeksprogramma’s en calls for proposals

Op deze pagina vindt u alle NRO-onderzoeksprogramma’s in één overzicht. Bovenin staan de onderzoeksprogramma’s waarbinnen momenteel een call for proposals openstaat. Daaronder staan de lopende onderzoeksprogramma’s weergegeven, waarin geen actuele call openstaat.

U kunt ook in het overzicht van actuele deadlines zien vóór welke datum u welke subsidie kunt aanvragen bij het NRO. Voor de langere termijn toont de NRO subsidiekalender welke onderzoeksprogramma’s en call for proposals er in ontwikkeling zijn. Ons streven is om een periode van ongeveer acht weken aan te houden tussen de publicatie van een call for proposals en de sluitingsdatum voor het indienen van aanvragen.

» bekijk ook de subsidiemogelijkheden bij andere organisaties
» please find our granting information in English here

Call for proposals: open

Gebruik NCO-databestand in promotieonderzoek
(deadline: aanvragen: 30 januari 2020, 14:00 uur)

Gelijke kansen richting de toekomst
(deadlines: intentieverklaring: 14 januari 2020, 14:00 uur; uitgewerkte aanvraag: 11 februari 2020, 14:00 uur)

Samenhangende onderzoeksprojecten
(deadlines: vooraanmelding: 21 januari 2020, 14:00 uur; uitgewerkte aanvraag: 2 juli 2020, 14:00 uur)

Gedrag en passend onderwijs
(deadlines: intentieverklaring: 21 januari 2020, 14:00 uur; startaanvraag: 10 maart 2020, 14:00 uur; uitgewerkte aanvraag: 15 december 2020, 14:00 uur)

Lerarenagenda ondersteuningssubsidie
(doorlopend indienen tot 1 januari 2022)

Urgent onderzoek
(doorlopend)

Kennisbenutting Plus
(doorlopend)

Call for proposals: gesloten (lopende programma’s)

Afgeronde programma’s