NRO Subsidiekalender

Toelichting op de subsidiekalender
Sommige NRO-onderzoeksprogramma’s publiceren jaarlijks een call for proposals. Andere doen dat eenmalig. Deze subsidiekalender biedt een overzicht van wat u aan rondes kan verwachten van het NRO. Dat kan u helpen bij uw eigen planning. Het maakt het ook mogelijk om scherper te kiezen in welke ronde u wel een aanvraag wilt indienen, en welke niet.

Het NRO streeft ernaar om een periode van ongeveer acht weken aan te houden tussen de publicatie van een call for proposals en de sluitingsdatum voor het indienen van aanvragen.

» bekijk de achtergronden bij NRO-onderwijsonderzoek
» read our granting information in English

Subsidie Schoolleiders innovatie ontwikkelfonds VO

 • Thema/onderwerp: Het Schoolleiders innovatie ontwikkelfonds (SIOF) is een aanjaagsubsidie, bedoeld om schoolleiders in positie te brengen om daadkrachtig en duurzaam innovaties op hun school op te zetten. Er zijn dit keer twee type beurzen: SIOF algemeen (voor alle innovaties) en SIOF aanpak lerarentekort (voor het anders organiseren van het onderwijs vanwege het lerarentekort).
 • Budget: SIOF algemeen: maximaal 10.000 euro. SIOF aanpak lerarentekort: maximaal 15.000 euro.
 • Publicatiedatum: 9 mei 2019, 09:00 uur.
 • Sluitingsdatum: Het toekennen is op volgorde van binnenkomst. Zodra het subsidieplafond is bereikt, is indienen niet meer mogelijk.

Bestuurskracht en professionaliseringsprikkels in het VO

 • Thema/onderwerp: Het beoogde onderzoek moet bijdragen aan meer inzicht in de relatie tussen besturen en onderwijskwaliteit.
 • Budget: het ministerie van OCW heeft een budget van maximaal € 540.000 euro beschikbaar gesteld
 • (verwachte) publicatie: zomer 2019
 • (verwachte) sluitingsdatum: n.n.b.

Impactonderzoek (hoog)begaafdheid in passend onderwijs

 • thema/onderwerp: Het impactonderzoek is een verdiepend onderzoek naar interventies die uitgevoerd worden in het kader van de subsidieregeling Begaafde leerlingen primair- en voortgezet onderwijs van het ministerie van OCW.
 • (verwachte) publicatie: september 2019
 • (verwachte) sluitingsdatum: n.n.b.

Beleidsgericht onderzoek ‘sturingsaanpak curriculum.nu’

 • Thema/onderwerp: (monitor-)onderzoek naar het proces van ‘curriculum.nu’
 • (verwachte) publicatie: na zomer 2019
 • (verwachte) sluitingsdatum: n.n.b.

Langlopend Praktijkgericht Onderwijsonderzoek derde ronde

 • thema/onderwerp: n.n.b.
 • (verwachte) publicatie: 2020
 • (verwachte) sluitingsdatum: n.n.b.

Lerarenagenda (vierde ronde)

 • Thema/onderwerp: met de Lerarenagenda heeft de Nederlandse overheid een richting aangegeven voor de wijze waarop leraren verder ondersteund kunnen worden in hun professionaliteit.
 • (verwachte) publicatie: n.n.b.
 • (verwachte) sluitingsdatum: n.n.b.

Laatste update: 19 april 2019

Let op! De informatie op deze pagina is onder voorbehoud. Volg de actuele status van calls via de overzichtspagina, de NRO-nieuwsbrief, @hetNRO op Twitter of in uw RSS-feed.