NRO Subsidiekalender

Toelichting op de subsidiekalender
Sommige NRO-onderzoeksprogramma’s publiceren jaarlijks een call for proposals. Andere doen dat eenmalig. Deze subsidiekalender biedt een overzicht van wat u aan rondes kan verwachten van het NRO. Dat kan u helpen bij uw eigen planning. Het maakt het ook mogelijk om scherper te kiezen in welke ronde u wel een aanvraag wilt indienen, en welke niet.

» bekijk de achtergronden bij NRO-onderwijsonderzoek
» read our granting information in English

Subsidie schoolleiders voortgezet onderwijs innovatie ontwikkelfonds

 • Voor wie: schoolleiders in het voortgezet onderwijs die hun innovatieplannen op school ten uitvoer wil brengen.
 • (verwachte) publicatie: oktober/november 2018
 • (verwachte) sluitingsdatum: n.n.b.

Postdocs in de onderwijswetenschappen

 • Voor wie: tweejarige subsidie voor recent gepromoveerde onderwijsonderzoekers
 • Verwachte publicatiedatum: november 2018
 • Verwachte sluitingsdatum: februari/maart 2019

Werkplaatsen Onderwijsonderzoek ’23

 • thema/onderwerp: zowel Regieorgaan SIA als het NRO willen snel een vervolg geven aan het advies ‘Praktijkgericht onderwijsonderzoek in wisselwerking’. Daarom wordt nu een call uitgewerkt die het mogelijk maakt vier samenwerkingsverbanden financieel te ondersteunen bij hun ontwikkeling naar een Werkplaats Onderwijsonderzoek ’23. Daarvoor is € 1,6 miljoen beschikbaar.
 • (verwachte) publicatie: 2019
 • (verwachte) sluitingsdatum: n.n.b.

Kortlopend Praktijkgericht Onderwijsonderzoek vijfde ronde

 • thema/onderwerp: n.n.b.
 • (verwachte) publicatie: 2019
 • (verwachte) sluitingsdatum: n.n.b.

Langlopend Praktijkgericht Onderwijsonderzoek derde ronde

 • thema/onderwerp: n.n.b.
 • (verwachte) publicatie: 2020
 • (verwachte) sluitingsdatum: n.n.b.

Beleidsgericht onderzoek MBO 2018

 • Thema/onderwerp: onderwerpen op de beleidsagenda zetten. Een bewustere keuze kunnen maken uit verschillende beleidsalternatieven op basis van gedegen onderzoek. Een wetenschappelijke onderbouwing geven aan onderwijsbeleid. Dat zijn in het kort de doelstellingen van Beleidsgericht onderwijsonderzoek. Voor beleidsgericht onderzoek naar het MBO is 5 x 500.000 euro beschikbaar.
 • (verwachte) publicatie: n.n.b.
 • Status: het NRO is in gesprek met de OCW-Directie MBO
 • (verwachte) sluitingsdatum: n.n.b.

Lerarenagenda (vierde ronde)

 • Thema/onderwerp: met de Lerarenagenda heeft de Nederlandse overheid een richting aangegeven voor de wijze waarop leraren verder ondersteund kunnen worden in hun professionaliteit.
 • (verwachte) publicatie: n.n.b.
 • (verwachte) sluitingsdatum: n.n.b.

Beleidsgericht onderzoek ‘sturingsaanpak curriculum.nu’

 • Thema/onderwerp: (monitor-)onderzoek naar het proces van ‘curriculum.nu’
 • (verwachte) publicatie: n.n.b.
 • (verwachte) sluitingsdatum: n.n.b.

Laatste update: 14 september 2018

Let op! De informatie op deze pagina is onder voorbehoud. Volg de actuele status van calls via de overzichtspagina, de NRO-nieuwsbrief, @hetNRO op Twitter of in uw RSS-feed.