NRO Subsidiekalender

Toelichting op de subsidiekalender
Sommige NRO-onderzoeksprogramma’s publiceren jaarlijks een call for proposals. Andere doen dat eenmalig. Deze subsidiekalender biedt een overzicht van wat u aan rondes kan verwachten van het NRO. Dat kan u helpen bij uw eigen planning. Het maakt het ook mogelijk om scherper te kiezen in welke ronde u wel een aanvraag wilt indienen, en welke niet.

Het NRO streeft ernaar om een periode van ongeveer acht weken aan te houden tussen de publicatie van een call for proposals en de sluitingsdatum voor het indienen van aanvragen.

» bekijk de achtergronden bij NRO-onderwijsonderzoek
» read our granting information in English

Bestuurskracht en professionaliseringsprikkels in het VO

 • Thema/onderwerp: n.n.b.
 • Budget: het ministerie van OCW heeft een budget van maximaal € 540.000 euro beschikbaar gesteld
 • (verwachte) publicatie: begin 2019
 • (verwachte) sluitingsdatum: n.n.b.

Beleidsgericht onderzoek ‘Horizontale samenwerking door het mbo’

 • Thema/onderwerp: Verkennend onderzoek naar horizontale samenwerking en verantwoording door het mbo.
 • (verwachte) publicatie: voorjaar 2019
 • (verwachte) sluitingsdatum: n.n.b.

Praktijkgericht onderzoek naar het hoger onderwijs

 • thema/onderwerp: voor de ronde 2019 – 2020 zijn drie thema’s geselecteerd die relevant zijn voor het gehele hoger onderwijsveld in Nederland: 1) Professionele ontwikkeling van docenten, 2) Internationaal en intercultureel onderwijs, 3) Flexibel onderwijs.
 • (verwachte) publicatie: februari 2019
 • (verwachte) sluitingsdatum: n.n.b.

Monitoringsonderzoek (hoog)begaafdheid in passend onderwijs

 • thema/onderwerp: Monitoringsonderzoek naar interventies voor (hoog)begaafde leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs. De monitoring volgt de interventies die voortkomen uit de subsidieregeling ‘Begaafde leerlingen primair en voortgezet onderwijs’ van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).
 • (verwachte) publicatie: begin maart 2019
 • (verwachte) sluitingsdatum: 18 april 2019

Impactonderzoek (hoog)begaafdheid in passend onderwijs

 • thema/onderwerp: Het impactonderzoek is een verdiepend onderzoek naar interventies die uitgevoerd worden in het kader van de subsidieregeling Begaafde leerlingen primair- en voortgezet onderwijs van het ministerie van OCW.
 • (verwachte) publicatie: september 2019
 • (verwachte) sluitingsdatum: n.n.b.

Kortlopend Praktijkgericht Onderwijsonderzoek vijfde ronde

 • thema/onderwerp: n.n.b.
 • (verwachte) publicatie: 2019
 • (verwachte) sluitingsdatum: n.n.b.

Beleidsgericht onderzoek ‘sturingsaanpak curriculum.nu’

 • Thema/onderwerp: (monitor-)onderzoek naar het proces van ‘curriculum.nu’
 • (verwachte) publicatie: na de zomer van 2019
 • (verwachte) sluitingsdatum: n.n.b.

Langlopend Praktijkgericht Onderwijsonderzoek derde ronde

 • thema/onderwerp: n.n.b.
 • (verwachte) publicatie: 2020
 • (verwachte) sluitingsdatum: n.n.b.

Lerarenagenda (vierde ronde)

 • Thema/onderwerp: met de Lerarenagenda heeft de Nederlandse overheid een richting aangegeven voor de wijze waarop leraren verder ondersteund kunnen worden in hun professionaliteit.
 • (verwachte) publicatie: n.n.b.
 • (verwachte) sluitingsdatum: n.n.b.

Laatste update: 6 februari 2019

Let op! De informatie op deze pagina is onder voorbehoud. Volg de actuele status van calls via de overzichtspagina, de NRO-nieuwsbrief, @hetNRO op Twitter of in uw RSS-feed.