NRO Subsidiekalender

Toelichting op de subsidiekalender
Sommige NRO-onderzoeksprogramma’s publiceren jaarlijks een call for proposals. Andere doen dat eenmalig. Deze subsidiekalender biedt een overzicht van wat u aan rondes kan verwachten van het NRO. Dat kan u helpen bij uw eigen planning. Het maakt het ook mogelijk om scherper te kiezen in welke ronde u wel een aanvraag wilt indienen, en welke niet.

Het NRO streeft ernaar om een periode van ongeveer acht weken aan te houden tussen de publicatie van een call for proposals en de sluitingsdatum voor het indienen van aanvragen.

» bekijk de achtergronden bij NRO-onderwijsonderzoek
» read our granting information in English

Impactonderzoek begaafdheid in passend onderwijs

 • Thema/onderwerp: Het impactonderzoek is een verdiepend onderzoek naar interventies die uitgevoerd worden in het kader van de subsidieregeling Begaafde leerlingen primair- en voortgezet onderwijs van het ministerie van OCW.
 • Budget: ongeveer € 2,7 miljoen voor 4,5 jaar.
 • (verwachte) publicatie: oktober 2019.
 • (verwachte) sluitingsdatum: n.n.b.

Beleidsgericht onderzoek ‘sturingsaanpak curriculum.nu’

 • Thema/onderwerp: (monitor-)onderzoek naar het proces van ‘curriculum.nu’
 • (verwachte) publicatie: na zomer 2019
 • (verwachte) sluitingsdatum: n.n.b.

Derde ronde Gedrag en Passend onderwijs

 • Thema/onderwerp: kortlopend praktijkgericht onderzoek
 • Budget voor de startaanvraag is 200.000 euro (tien startaanvragen, max. 20.000 euro per startaanvraag, max. 5 aanvragen per sector). Budget voor het uitgewerkte onderzoeksvoorstel is 800.000 euro (8 aanvragen, max. 100.000 euro per aanvraag, max. 4 aanvragen per sector)
 • (verwachte) publicatie: begin november 2019
 • (verwachte) sluitingsdatum: fase 1: intentieverklaring 21 januari 2020, startaanvraag 10 maart 2020; fase 2: uitgewerkte aanvraag december 2020

Onderzoek naar interventies voor betere arbeidsmarktpositie (v)mbo’ers met migrantenachtergrond

 • Thema/onderwerp: Onderzoek naar jongeren in het (v)mbo met een niet-westerse migratieachtergrond. Twee vraagstukken staan centraal: 1) de studiekeuze in het vmbo en 2) de overgang naar werk vanuit het mbo. Het doel is om meer handvatten te krijgen ter verbetering van hun kansen op de arbeidsmarkt.
 • Budget: De evaluatie van interventies overgang mbo-arbeidsmarkt wordt gefinancierd door OCW en SZW samen, en kent een budget van 800.000 euro
 • (verwachte) publicatie: november 2019

Samenhangende onderzoeksprojecten 2020

 • Thema/onderwerp: Het financieringsinstrument Samenhangende onderzoeksprojecten is bedoeld om diepgang en samenhang in het onderwijsonderzoek mogelijk te maken.
 • Budget: Verwacht bedrag per onderzoeksproject: maximaal € 450.000,-
 • (verwachte) publicatie: najaar 2019
 • (verwachte) sluitingsdatum: n.n.b.

Gebruik NCO-databestand in promotieonderzoek

 • Thema/onderwerp: Toegang voor promovendi tot en het doen van analyses met het basisdatabestand van het NCO in de remote access-omgeving van het CBS.
 • Budget: Het beschikbare budget bedraagt € 25.000. Voor een voorstel kan in deze ronde maximaal € 2.500 worden aangevraagd.
 • (verwachte) publicatie: najaar 2019.
 • (verwachte) sluitingsdatum: 10 december 2019, 14:00 uur.

Laatste update: 3 oktober 2019

Let op! De informatie op deze pagina is onder voorbehoud. Volg de actuele status van calls via de overzichtspagina, de NRO-nieuwsbrief, @hetNRO op Twitter of in uw RSS-feed.