NRO Subsidiekalender

Toelichting op de subsidiekalender
Sommige NRO-onderzoeksprogramma’s publiceren jaarlijks een call for proposals. Andere doen dat eenmalig. Deze subsidiekalender biedt een overzicht van wat u aan rondes kan verwachten van het NRO. Dat kan u helpen bij uw eigen planning. Het maakt het ook mogelijk om scherper te kiezen in welke ronde u wel een aanvraag wilt indienen, en welke niet.

» read our granting information in English

Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS) 2021

 • Thema/onderwerp: PIRLS is een grootschalig internationaal vergelijkend onderzoek naar de leesprestaties van leerlingen in groep 6 van het basisonderwijs
 • (verwachte) publicatie: november 2017
 • (verwachte) sluitingsdatum aanvragen: januari 2018 (onder voorbehoud)

Programme for International Student Assessment (PISA) 2021

 • Thema/onderwerp: PISA is een grootschalig internationaal vergelijkend onderzoek naar de kennis en vaardigheden van 15-jarige leerlingen. Het hoofddomein van PISA 2021 is wiskunde.
 • (verwachte) publicatie: december 2017
 • (verwachte) sluitingsdatum aanvragen: januari/februari 2018 (onder voorbehoud)

International Civic & Citizenship education Study 2016 (ICCS) 2022

 • Thema/onderwerp: ICCS is een grootschalig internationaal vergelijkend onderzoek naar burgerschapsvorming onder 14-jarige leerlingen.
 • (verwachte) publicatie: december 2017
 • (verwachte) sluitingsdatum aanvragen: januari/februari 2018 (onder voorbehoud)

ProBO Beleidsgericht Onderwijsonderzoek 2017

 • Thema/onderwerp: onderwerpen op de beleidsagenda zetten. Een bewustere keuze kunnen maken uit verschillende beleidsalternatieven op basis van gedegen onderzoek. Een wetenschappelijke onderbouwing geven aan onderwijsbeleid. Dat zijn in het kort de doelstellingen van Beleidsgericht onderwijsonderzoek
 • (verwachte) publicatie: n.n.b.
 • (verwachte) sluitingsdatum aanvragen: n.n.b.

Pilot werkplaatsen onderwijsonderzoek in het MBO

 • Thema/onderwerp: ICT en burgerschap
 • Status: de voorwaarden waaraan (voorstellen voor) de werkplaatsen moeten voldoen, worden momenteel vastgesteld. Dat geldt ook voor de wijze waarop de voorstellen bij het NRO kunnen worden ingediend.
 • (verwachte) publicatie: eerste helft 2018
 • (verwachte) sluitingsdatum aanvragen: n.n.b.

Beroepsonderwijs derde ronde

 • Thema/onderwerp: n.n.b.
 • (verwachte) publicatie: 2018
 • (verwachte) sluitingsdatum: n.n.b.

Gedrag en (passend) onderwijs tweede ronde

 • Thema/onderwerp: n.n.b.
 • (verwachte) publicatie: 2018
 • (verwachte) sluitingsdatum: n.n.b.

Praktijkgericht onderzoek Hoger onderwijs 2018

 • Thema/onderwerp:
  – Toegankelijkheid, (bijvoorbeeld: mbo-hbo doorstroom, selectie, matching en diversiteit)
  – Kleinschalig onderwijs en studentenwelzijn (bijvoorbeeld activerende leervormen, on-campus/blended leervormen; mental-health litercay van studenten; de rol van de docent in studentenwelzijn);
  – Hoger onderwijs in verbinding met de samenleving (bijvoorbeeld: community engagement, service learning, algemene vorming van studenten).
 • Status: in april en mei 2017 vindt de vraagarticulatie plaats met VH, VSNU en onderzoekers.
 • (verwachte) publicatie: 2018
 • (verwachte) sluitingsdatum: n.n.b

NCO Ronde vrije modules 2018

 • Thema/onderwerp: het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO) maakt slim gebruik van data die er al zijn. Daardoor wordt het onderwijs minder lastiggevallen voor onderzoek. Het geeft scholen relevantere informatie terug voor hun onderwijspraktijk. Én het houdt het hoge niveau van onderwijsonderzoek in Nederland in stand.
 • (verwachte) publicatie: 2018
 • (verwachte) sluitingsdatum: n.n.b

Kortlopend Praktijkgericht Onderwijsonderzoek vijfde ronde

 • thema/onderwerp: n.n.b.
 • (verwachte) publicatie: 2019
 • (verwachte) sluitingsdatum: n.n.b.

Langlopend Praktijkgericht Onderwijsonderzoek derde ronde

 • thema: n.n.b.
 • (verwachte) publicatie: 2020
 • (verwachte) sluitingsdatum: n.n.b.

Beleidsgericht onderzoek MBO 2018

 • Thema/onderwerp: onderwerpen op de beleidsagenda zetten. Een bewustere keuze kunnen maken uit verschillende beleidsalternatieven op basis van gedegen onderzoek. Een wetenschappelijke onderbouwing geven aan onderwijsbeleid. Dat zijn in het kort de doelstellingen van Beleidsgericht onderwijsonderzoek. Er is 5 x 500.000 euro beschikbaar.
 • (verwachte) publicatie: procedure start in het najaar van 2017
 • Status: Er vinden nu gesprekken plaats met de OCW-Directie MBO
 • (verwachte) sluitingsdatum: 2018

Lerarenagenda 2017 (vierde ronde)

 • Thema/onderwerp: met de Lerarenagenda heeft de Nederlandse overheid een richting aangegeven voor de wijze waarop leraren verder ondersteund kunnen worden in hun professionaliteit.
 • (verwachte) publicatie: n.n.b.
 • (verwachte) sluitingsdatum: n.n.b.

PIRLS 2021

Laatste update: 17 november 2017

Let op! De informatie op deze pagina is onder voorbehoud. Volg de actuele status van calls via de overzichtspagina, de NRO-nieuwsbrief, @hetNRO op Twitter of in uw RSS-feed.