NRO Subsidiekalender

Toelichting op de subsidiekalender
Sommige NRO-onderzoeksprogramma’s publiceren jaarlijks een call for proposals. Andere doen dat eenmalig. Deze subsidiekalender biedt een overzicht van wat u aan rondes kan verwachten van het NRO. Dat kan u helpen bij uw eigen planning. Het maakt het ook mogelijk om scherper te kiezen in welke ronde u wel een aanvraag wilt indienen, en welke niet.

» read our granting information in English

PROO Samenhangende onderzoeksprojecten 2018

 • Thema/onderwerp: fundamenteel langlopend onderzoek naar het beleid en de praktijk in het onderwijs op de (midden)lange termijn.
 • (verwachte) publicatie: oktober 2017
 • (verwachte) sluitingsdatum vooraanmeldingen: januari 2018 (onder voorbehoud)

Beleidsgericht onderzoek MBO 2018

 • Thema/onderwerp: onderwerpen op de beleidsagenda zetten. Een bewustere keuze kunnen maken uit verschillende beleidsalternatieven op basis van gedegen onderzoek. Een wetenschappelijke onderbouwing geven aan onderwijsbeleid. Dat zijn in het kort de doelstellingen van Beleidsgericht onderwijsonderzoek.
 • (verwachte) publicatie: najaar 2017
 • Status: Er vinden nu gesprekken plaats met de OCW-Directie MBO.
 • (verwachte) sluitingsdatum: 2018

Peil.onderzoek 2017

 • Thema/onderwerp: rekenen in het basisonderwijs
 • (verwachte) publicatie: eind 2017
 • (verwachte) sluitingsdatum: n.n.b

Peil.onderzoek 2017

 • Thema/onderwerp: schrijfvaardigheid in het basisonderwijs
 • (verwachte) publicatie: eind 2017
 • (verwachte) sluitingsdatum: n.n.b

NCO Module-onderzoek

 • Thema/onderwerp: het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO) maakt slim gebruik van data die er al zijn. Daardoor wordt het onderwijs minder lastiggevallen voor onderzoek. Het geeft scholen relevantere informatie terug voor hun onderwijspraktijk. Én het houdt het hoge niveau van onderwijsonderzoek in Nederland in stand.
 • (verwachte) publicatie: eind 2017
 • (verwachte) sluitingsdatum: n.n.b

Beroepsonderwijs derde ronde

 • Thema/onderwerp: n.n.b.
 • (verwachte) publicatie: 2018
 • (verwachte) sluitingsdatum: n.n.b.

Gedrag en (passend) onderwijs tweede ronde

 • Thema/onderwerp: n.n.b.
 • (verwachte) publicatie: 2018
 • (verwachte) sluitingsdatum: n.n.b.

Praktijkgericht onderzoek Hoger onderwijs 2018

 • Thema/onderwerp:
  – Toegankelijkheid, (bijvoorbeeld: mbo-hbo doorstroom, selectie, matching en diversiteit)
  – Kleinschalig onderwijs en studentenwelzijn (bijvoorbeeld activerende leervormen, on-campus/blended leervormen; mental-health litercay van studenten; de rol van de docent in studentenwelzijn);
  – Hoger onderwijs in verbinding met de samenleving (bijvoorbeeld: community engagement, service learning, algemene vorming van studenten).
 • Status: in april en mei 2017 vindt de vraagarticulatie plaats met VH, VSNU en onderzoekers.
 • (verwachte) publicatie: 2018
 • (verwachte) sluitingsdatum: n.n.b

NCO Ronde vrije modules 2018

 • Thema/onderwerp: het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO) maakt slim gebruik van data die er al zijn. Daardoor wordt het onderwijs minder lastiggevallen voor onderzoek. Het geeft scholen relevantere informatie terug voor hun onderwijspraktijk. Én het houdt het hoge niveau van onderwijsonderzoek in Nederland in stand.
 • (verwachte) publicatie: 2018
 • (verwachte) sluitingsdatum: n.n.b

Kortlopend Praktijkgericht Onderwijsonderzoek vijfde ronde

 • thema/onderwerp: n.n.b.
 • (verwachte) publicatie: 2019
 • (verwachte) sluitingsdatum: n.n.b.

Langlopend Praktijkgericht Onderwijsonderzoek derde ronde

 • thema: n.n.b.
 • (verwachte) publicatie: 2020
 • (verwachte) sluitingsdatum: n.n.b.

ProBO Beleidsgericht onderzoek 2017 (tweede ronde)

 • Thema/onderwerp: onderwerpen op de beleidsagenda zetten. Een bewustere keuze kunnen maken uit verschillende beleidsalternatieven op basis van gedegen onderzoek. Een wetenschappelijke onderbouwing geven aan onderwijsbeleid. Dat zijn in het kort de doelstellingen van Beleidsgericht onderwijsonderzoek.
 • (verwachte) publicatie: n.n.b.
 • (verwachte) sluitingsdatum: n.n.b

Lerarenagenda 2017 (vierde ronde)

 • Thema/onderwerp: met de Lerarenagenda heeft de Nederlandse overheid een richting aangegeven voor de wijze waarop leraren verder ondersteund kunnen worden in hun professionaliteit.
 • (verwachte) publicatie: n.n.b.
 • (verwachte) sluitingsdatum: n.n.b.

PIRLS 2021

Laatste update: 12 september 2017

Let op! De informatie op deze pagina is onder voorbehoud. Volg de actuele status van calls via de overzichtspagina, de NRO-nieuwsbrief, @hetNRO op Twitter of in uw RSS-feed.