NRO Subsidiekalender

Toelichting op de subsidiekalender
Sommige NRO-onderzoeksprogramma’s publiceren jaarlijks een call for proposals. Andere doen dat eenmalig. Deze subsidiekalender biedt een overzicht van wat u aan rondes kan verwachten van het NRO. Dat kan u helpen bij uw eigen planning. Het maakt het ook mogelijk om scherper te kiezen in welke ronde u wel een aanvraag wilt indienen, en welke niet.

Het NRO streeft ernaar om een periode van ongeveer acht weken aan te houden tussen de publicatie van een call for proposals en de sluitingsdatum voor het indienen van aanvragen.

» bekijk de achtergronden bij NRO-onderwijsonderzoek
» read our granting information in English

Open module in het primair en voortgezet onderwijs Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO)

 • Thema/onderwerp: Een databestand opbouwen dat toonaangevend is en gebruikt kan worden voor zowel fundamenteel als beleidsgericht onderwijsonderzoek. Met de subsidieronde voor open modules beoogt de programmacommissie de NCO-database te verrijken: nieuwe data moeten worden verzameld die een waardevolle aanvulling vormen op de reeds beschikbare NCO-data.
 • Budget: Het beschikbare budget voor deze subsidieronde bedraagt € 600.000. Er zal één voorstel worden gehonoreerd.
 • (verwachte) publicatie: medio maart 2020
 • (verwachte) sluitingsdatum: Intentieverklaringen: 7 mei 2020, 14:00 uur. Definitieve aanvragen: 21 mei 2020, 14:00 uur.

Beleidsgericht onderzoek ‘sturingsaanpak curriculum.nu’

 • Thema/onderwerp: (monitor-)onderzoek naar het proces van ‘curriculum.nu’
 • (verwachte) publicatie: 2020
 • (verwachte) sluitingsdatum: n.n.b.

Vergelijkend onderzoek binnen R&D-programma ‘Effectieve interventies onderwijsachterstanden’

 • Thema/onderwerp: In het vergelijkend onderzoek gaat het om de vraag wat we kunnen leren van de praktijk van scholen met onderwijsachterstanden. Een belangrijke vraag van scholen is wat maakt dat sommige scholen goed in staat zijn onderwijsachterstanden te verkleinen, en wat maakt dat andere scholen dat minder goed lukt.
 • Budget: Het ministerie van OCW stelt financiering beschikbaar.
 • (verwachte) publicatie: 2020
 • (verwachte) sluitingsdatum: n.n.b.

Laatste update: 3 maart 2020

Let op! De informatie op deze pagina is onder voorbehoud. Volg de actuele status van calls via de overzichtspagina, de NRO-nieuwsbrief, @hetNRO op Twitter of in uw RSS-feed.