NRO Subsidiekalender

Toelichting op de subsidiekalender
Sommige NRO-onderzoeksprogramma’s publiceren jaarlijks een call for proposals. Andere doen dat eenmalig. Deze subsidiekalender biedt een overzicht van wat u aan rondes kan verwachten van het NRO. Dat kan u helpen bij uw eigen planning. Het maakt het ook mogelijk om scherper te kiezen in welke ronde u wel een aanvraag wilt indienen, en welke niet.

Het NRO streeft ernaar om een periode van ongeveer acht weken aan te houden tussen de publicatie van een call for proposals en de sluitingsdatum voor het indienen van aanvragen.

» bekijk de achtergronden bij NRO-onderwijsonderzoek
» read our granting information in English

Beleidsgericht onderzoek ‘sturingsaanpak curriculum.nu’

  • Thema/onderwerp: (monitor-)onderzoek naar het proces van ‘curriculum.nu’
  • (verwachte) publicatie: 2020
  • (verwachte) sluitingsdatum: n.n.b.

Beleidsgericht Onderwijsonderzoek 2020

  • Thema/onderwerp: 1) Regionale sturing in het onderwijs; 2) Gedragseffecten door prikkels vanuit onderwijsbeleid; 3) Brede benadering van onderwijskwaliteit; 4) Duurzame implementatie van technologie in het onderwijs
  • Budget: Het beschikbare project is € 1.800.000,- in totaal. Per aanvraag kan maximaal € 450.000,- worden aangevraagd
  • (verwachte) publicatie: januari 2020
  • (verwachte) sluitingsdatum: n.n.b.

Overzichtsstudies 2020

  • Thema/onderwerp: Kortlopende en verkennende studies naar relevante onderwerpen uit het onderwijs. Er is budget voor 6 overzichtsstudies van 50.000 euro per studie.
  • (verwachte) publicatie: februari 2020
  • (verwachte) sluitingsdatum: n.n.b.

Laatste update: 14 januari 2020

Let op! De informatie op deze pagina is onder voorbehoud. Volg de actuele status van calls via de overzichtspagina, de NRO-nieuwsbrief, @hetNRO op Twitter of in uw RSS-feed.