NRO Subsidiekalender

Toelichting op de subsidiekalender
Sommige NRO-onderzoeksprogramma’s publiceren jaarlijks een call for proposals. Andere doen dat eenmalig. Deze subsidiekalender biedt een overzicht van wat u aan rondes kan verwachten van het NRO. Dat kan u helpen bij uw eigen planning. Het maakt het ook mogelijk om scherper te kiezen in welke ronde u wel een aanvraag wilt indienen, en welke niet.

» bekijk de achtergronden bij NRO-onderwijsonderzoek
» read our granting information in English

International Civic and Citizenship Education Study 2022

 • Thema/onderwerp: Nederlandse deelname aan een grootschalig internationaal vergelijkend onderzoek waarin wordt nagegaan hoe jongeren in verschillende landen in de 21e eeuw voorbereid zijn op hun rol als burger.
 • (verwachte) publicatie: januari 2019
 • (verwachte) sluitingsdatum: februari 2019

Bestuurskracht en professionaliseringsprikkels in het VO

 • Thema/onderwerp: n.n.b.
 • Budget: het ministerie van OCW heeft een budget van maximaal € 540.000 euro beschikbaar gesteld
 • (verwachte) publicatie: begin 2019
 • (verwachte) sluitingsdatum: n.n.b.

Beleidsgericht onderzoek ‘Horizontale samenwerking door het mbo’

 • Thema/onderwerp: Samenwerking door het mbo. Samenwerking tussen het mbo en relevante partners in de regio of met het werkveld staan in het onderzoek centraal.
 • Meer informatie over het doel, de looptijd en het beschikbare budget volgt en zal t.z.t. ook in de nieuwsbrief van het NRO verschijnen.
 • (verwachte) publicatie: 2019
 • (verwachte) sluitingsdatum: n.n.b.

Praktijkgericht onderzoek naar het hoger onderwijs

 • thema/onderwerp: de thema’s waar de projecten zich op richten zijn Internationaal en cultureel inclusief onderwijs; Flexibel onderwijs voor een multidisciplinaire en veranderende arbeidsmartk; en Professionele ontwikkeling van docenten.
 • (verwachte) publicatie: 2019
 • (verwachte) sluitingsdatum: n.n.b.

Beleidsgericht onderzoek: ‘(hoog)begaafdheid in passend onderwijs’

 • thema/onderwerp: deze call zal zich richten op onderzoek naar de subsidieregeling voor (hoog)begaafdheid in het passend onderwijs, die op 1 januari 2019 van kracht wordt.
 • (verwachte) publicatie: 2019
 • (verwachte) sluitingsdatum: n.n.b.

Sprong Educatief (i.s.m. Regieorgaan SIA)

 • thema/onderwerp: zowel Regieorgaan SIA als het NRO willen snel een vervolg geven aan het advies ‘Praktijkgericht onderwijsonderzoek in wisselwerking’. Daarom wordt nu een call uitgewerkt die het mogelijk maakt vier samenwerkingsverbanden financieel te ondersteunen bij de ontwikkeling van een onderzoeksagenda, waarbij regionale en landelijke samenwerking op een thema centraal staat. Er is € 1,6 miljoen beschikbaar.
 • (verwachte) publicatie: 8 januari 2019
 • (verwachte) voorlichtings- en matchingsbijeenkomst: 16 januari 2019
 • (verwachte) sluitingsdatum: n.n.b.

Kortlopend Praktijkgericht Onderwijsonderzoek vijfde ronde

 • thema/onderwerp: n.n.b.
 • (verwachte) publicatie: 2019
 • (verwachte) sluitingsdatum: n.n.b.

Langlopend Praktijkgericht Onderwijsonderzoek derde ronde

 • thema/onderwerp: n.n.b.
 • (verwachte) publicatie: 2020
 • (verwachte) sluitingsdatum: n.n.b.

Beleidsgericht onderzoek MBO 2018

 • Thema/onderwerp: onderwerpen op de beleidsagenda zetten. Een bewustere keuze kunnen maken uit verschillende beleidsalternatieven op basis van gedegen onderzoek. Een wetenschappelijke onderbouwing geven aan onderwijsbeleid. Dat zijn in het kort de doelstellingen van Beleidsgericht onderwijsonderzoek. Voor beleidsgericht onderzoek naar het MBO is 5 x 500.000 euro beschikbaar.
 • (verwachte) publicatie: n.n.b.
 • Status: het NRO is in gesprek met de OCW-Directie MBO
 • (verwachte) sluitingsdatum: n.n.b.

Lerarenagenda (vierde ronde)

 • Thema/onderwerp: met de Lerarenagenda heeft de Nederlandse overheid een richting aangegeven voor de wijze waarop leraren verder ondersteund kunnen worden in hun professionaliteit.
 • (verwachte) publicatie: n.n.b.
 • (verwachte) sluitingsdatum: n.n.b.

Beleidsgericht onderzoek ‘sturingsaanpak curriculum.nu’

 • Thema/onderwerp: (monitor-)onderzoek naar het proces van ‘curriculum.nu’
 • (verwachte) publicatie: n.n.b.
 • (verwachte) sluitingsdatum: n.n.b.

Laatste update: 17 december 2018

Let op! De informatie op deze pagina is onder voorbehoud. Volg de actuele status van calls via de overzichtspagina, de NRO-nieuwsbrief, @hetNRO op Twitter of in uw RSS-feed.