Talis 2018 – Behaalde respons Nederland

Het veldwerk voor Talis 2018 (Teaching and learning international survey van de OESO) is inmiddels afgerond. In het voortgezet onderwijs is de responsvereiste van 75% om opgenomen te worden in de internationale analyses en rapportage (ruim) gehaald, in het basisonderwijs helaas niet.

Uiteindelijk heeft op 128 van de 197 geselecteerde basisscholen minimaal 50% van de leraren de vragenlijst ingevuld – een zeer hoog respons van 66%. Deze respons is echter wel voldoende voor een nationaal rapport over Talis 2018 in het basisonderwijs (verwacht in september 2019). In het voortgezet onderwijs is op 114 van de 146 geselecteerde scholen de minimale respons gehaald: een respons van 78%! Het eerste internationale rapport over het voortgezet onderwijs wordt in juni 2019 verwacht.

Gezien de vraagstukken die in het onderwijs spelen en dan met name in het basisonderwijs, was van tevoren duidelijk dat het moeilijk zou worden om de vereiste responspercentages te halen. Onze hartelijke dank gaat dan ook uit naar de vele leraren en schoolleiders die desondanks de tijd hebben genomen om de vragenlijst in te vullen. Deze leraren krijgen zo spoedig mogelijk een bol.com-bon toegestuurd; de schoolrapportages zullen eind juni/begin juli 2019 worden verzonden. Onze bijzondere dank gaat uit naar de schoolcoördinatoren, die cruciaal waren voor het welslagen van Talis 2018.

Talis is van plan een congres te organiseren over de resultaten van Talis 2018 in het najaar van 2019. De (betrokken) scholen en leraren zullen hierover nader worden geïnformeerd.

Talis is een internationaal vergelijkend onderzoek van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) onder leraren en schoolleiders over hun beroep en hun werkomgeving. De organisatie van Talis in Nederland wordt verzorgd door Ecorys, MOOZ Onderzoek en Erasmus Universiteit. Het kernteam bestaat uit Eva van der Boom en Linda Dominguez Alvarez. Bekijk ook het filmpje van de OESO over Talis.