Thema’s Comeniusprogramma 2020

» Read in English

De nieuwe thema’s voor het Comeniusprogramma 2020 zijn bekend! Tijdens de uitreiking van de ISO Docent van het Jaar Verkiezing op 13 april heeft minister Ingrid van Engelshoven de thema’s verkondigd. Vanaf begin juni kunnen onderwijsprofessionals hun ideeën voor innovatieprojecten indienen. Met een beurs (Teaching Fellow, Senior Fellow, Leadership Fellow) kunnen zij onderwijsinnovaties doorvoeren die direct bijdragen aan de vernieuwing en verbetering van het hoger onderwijs in Nederland. Zoals in de voorgaande edities zijn er voor de Teaching en Senior Fellow-beurzen drie thema’s vastgesteld, met een vierde vrije thema. De Leadership Fellow-projecten worden niet binnen een bepaald thema ingediend. Zij dienen een impuls te geven aan de onderwijsambities van de universiteit of hogeschool zoals geformuleerd in het strategisch (onderwijs)plan van de desbetreffende instelling.

Thema 1: Inclusief onderwijs. Binnen dit thema mogen projecten ingediend worden die het doel hebben iedere student zich thuis te laten voelen binnen zijn of haar onderwijsomgeving, ongeacht hun culturele of sociale-economische achtergrond.

Thema 2: Bildung / Identiteitsvorming. Dit thema behandelt projecten waarin de persoonlijke en professionele ontwikkeling van de individuele student centraal staat. Hieronder vallen bijvoorbeeld projecten die een flexibel en gepersonaliseerd studietempo of curriculum mogelijk maken, zelfsturing van de student stimuleren of excellentietrajecten ontwikkelen.

Thema 3: Verbinding met de samenleving. Voor dit thema mogen projecten ingediend worden die de muren tussen onderwijs en arbeidsmarkt, onderwijsinstelling en maatschappij én tussen verschillende onderwijssectoren doorbreken.

Thema 4: Vrije thema – de gehele breedte van De waarde(n) van weten. Voor het vrije thema bij de Strategische Agenda wordt gezocht naar projecten die aansluiten bij de onderwerpen en ambities die genoemd worden in de Agenda. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat aanvragers vanuit hun ervaring in de onderwijspraktijk reflecteren op welke innovaties de grootste bijdrage aan het hoger onderwijs kunnen leveren.