Thema’s Comeniusprogramma 2021

» to the English version

Het hoger onderwijs vernieuwt in deze bijzondere tijden sneller dan ooit. Ben je geïnspireerd geraakt om jouw innovatie verder uit te werken en verdient deze een landelijk podium? Het Comeniusprogramma is er voor campus- én afstandsonderwijs. Met een Comeniusbeurs kunnen onderwijsprofessionals innovatieprojecten uitvoeren die bijdragen aan de verbetering van het hoger onderwijs. Zoals in de voorgaande edities zijn er voor de Teaching en Senior Fellow-beurzen drie thema’s vastgesteld, met een vierde vrije thema. De Leadership Fellow-projecten worden niet binnen een bepaald thema ingediend. Zij dienen een impuls te geven aan de onderwijsambities van de universiteit of hogeschool zoals geformuleerd in het strategisch (onderwijs)plan van de desbetreffende instelling.

De thema’s voor 2021 zijn bekend. Ook de calls for proposals zijn gepubliceerd. Deze vindt u op de programmapagina van het Comeniusprogramma.

Thema 1: De eerste honderd dagen van de student

De eerste honderd dagen in het hoger onderwijs vormen een cruciale periode voor studenten. Hierbij is het van belang dat er een vroege binding met de opleiding voorafgaand aan en tijdens de start van de studie wordt bewerkstelligd. Een goede overgang vormt voor studenten immers de basis voor de rest van hun studietijd. Onderwerpen die binnen dit thema kunnen vallen zijn o.a. de transitie naar het hoger onderwijs inclusief de periode vóór inschrijving, gemeenschapsvorming, ervaringen van eerstejaars studenten, gevoel van verbondenheid in het onderwijs, en begeleiding van studenten om ze bijvoorbeeld door flexibel onderwijs tussen opleidingen én instellingen meer ruimte te geven om hun plek in het hoger onderwijs te vinden (wisselstroom).

Thema 2: Werken aan maatschappelijke vraagstukken

De samenleving verandert razendsnel. Het is daarom van groot belang dat het onderwijs in directe verbinding met de praktijk staat. Door onderwijsactiviteiten te koppelen aan actuele ontwikkelingen kunnen studenten zich voorbereiden om de regionale, nationale of zelfs internationale maatschappelijke vraagstukken van de eenentwintigste eeuw aan te pakken. Een voorbeeld van hoe hieraan gewerkt kan worden is door over de vakgebieden heen (inter-, multi- of transdisciplinair) met elkaar in gesprek te gaan, maar ook andere manieren zijn denkbaar. Het onderwijs daagt studenten zo uit om nu en in de toekomst bij te dragen aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen.

Thema 3: Succesvol afstuderen

In de laatste fase van de opleiding staan studenten in het hoger onderwijs steeds meer op eigen benen, en bereiden zij zich voor op hun toekomst en overstap naar de arbeidsmarkt. Deze laatste fase van de opleiding verloopt niet altijd soepel. Zo is er regelmatig sprake van studievertraging, bijvoorbeeld wanneer er geen contactonderwijs meer plaatsvindt. Projecten binnen dit thema kunnen zich o.a. richten op vernieuwende of verbeterde begeleiding van studenten, nieuwe vormen van afstuderen en alternatieve afstudeeropdrachten.

Thema 4: Vrije thema – de gehele breedte van Houdbaar voor de toekomst

Vrije thema over de gehele breedte van de Strategische agenda hoger onderwijs en onderzoek ‘Houdbaar voor de toekomst.’ Projecten binnen dit thema sluiten aan bij de onderwerpen en ambities die genoemd worden in de strategische agenda.