Toekenning twee nieuwe projecten Gelijke kansen richting de toekomst

Het NRO heeft subsidie toegekend aan twee onderzoeksprojecten naar jongeren in het (v)mbo met een (niet-westerse) migratieachtergrond. Voor onderzoek naar de studiekeuze op het vmbo is in totaal €413.300 beschikbaar gesteld door het ministerie van SZW. Voor onderzoek naar de intrede op de arbeidsmarkt vanuit het mbo is in totaal €846.000 beschikbaar gesteld door de ministeries van OCW en SZW. De geplande looptijd van de onderzoeken is drie jaar (juni 2020 tot en met juni 2023).

Hieronder vindt u de titel en de projectleider van het onderzoeksproject, gevolgd door het thema waarbinnen ingediend is en een korte toelichting op het project:

 • Doorontwikkeling en effectmetingen van loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB) voor vmbo-jongeren met een (niet-Westerse) migratieachtergrond
  Projectleider: H. Korpershoek (Rijksuniversiteit Groningen)
  Thema: Studiekeuze op het vmbo
  Toelichting: Dit project beoogt vmbo-scholen en beleidsmakers inzicht te geven in de effectiviteit en impact van het bestaande LOB-interventieaanbod voor vmbo-jongeren op het ontwikkelen van een weloverwogen studiekeuze voor het MBO. Daarnaast beoogt het project de werkzame mechanismen die de effecten kunnen verklaren verder te specificeren, om zo te komen tot bruikbare, haalbare activiteiten die scholen direct in de praktijk kunnen inzetten.
 • Doorontwikkeling en effectmetingen van loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB) voor vmbo-jongeren met een (niet-Westerse) migratieachtergrond
  Projectleider: B. J. ter Weel (SEO Economisch Onderzoek / Universiteit van Amsterdam)
  Thema: Arbeidsmarktintrede vanuit het mbo
  Toelichting: Dit project is gericht op het identificeren van werkzame mechanismen bij het versterken van de arbeidsmarktintrede van mbo’ers met een (niet-westerse) migratieachtergrond.