Toekenning zes nieuwe projecten praktijkgericht onderzoek hoger onderwijs

Het NRO heeft in totaal € 1,7 miljoen euro toegekend aan zes praktijkgerichte onderzoeksprojecten voor het Hoger onderwijs. Het gaat om drie onderzoeksprojecten in het hoger beroepsonderwijs en drie in het wetenschappelijk onderwijs. Vijf projecten zijn opgezet door samenwerkingsverbanden waar zowel hbo- als wo-opleidingen in vertegenwoordigd zijn. Het zesde project is een samenwerking van medische en technische faculteiten in het hele land. 

De onderzoeksprojecten zullen zich richten op drie thema’s:

 • Toegankelijkheid van het hoger onderwijs
 • Kleinschalig onderwijs en studentenwelzijn
 • Onderwijs en de verbinding met de samenleving

Gehonoreerde onderzoeksprojecten

Hieronder vindt u de titel en projectleider van de onderzoeksprojecten.

 • Onbedoelde effecten van selectie op de diversiteit van de geneeskundestudentenpopulatie en de kandidatenpool: Wat kunnen we er aan doen?
  Projectleider: Prof.dr. G. Croiset
 • ‘Life is tough but so are you’. Bevorderen van mentale veerkracht van studenten aan de lerarenopleiding.
  Projectleider: Prof.dr. K. van Veen
 • Studentenwelzijn door betrokkenheid en netwerkleren in het pabocurriculum
  Projectleider: Prof.dr. S. Brand-Gruwel
 • Impactvol afstuderen in het hoger onderwijs: afstudeertrajecten in het hart van de kennisdriehoek
  Projectleider: Dr. D. Andriessen
 • Ervaringsonderwijs in juridische opleidingen: een brug naar de samenleving
  Projectleider: Prof.dr. M. Volman
 • Ontwikkeling van de Inclusivity Training Toolkit
  Projectleider: Dr. A. Cairo