Comenius Teaching Fellow-beurs van 50.000 euro voor 40 docenten

Het NRO kent namens het ministerie van OCW 40 bevlogen docenten een Comenius Teaching Fellow-beurs van 50.000 euro toe. Hiermee kunnen zij in hun eigen onderwijspraktijk een kleinschalige innovatie doorvoeren. De 40 nieuwe Teaching Fellows treden toe tot het ComeniusNetwerk.

Comeniusprogramma

Het Comeniusprogramma wordt uitgevoerd door het NRO en stelt docenten in staat om hun visie op onderwijs in de praktijk te brengen. Door toe te treden tot het ComeniusNetwerk kunnen zij hun kennis en ervaring delen. Het hele hoger onderwijs kan zo profiteren van de vernieuwingen die dankzij het Comeniusprogramma tot stand komen.

De komende jaren zal het Comeniusprogramma uitgroeien tot een programma dat jaarlijks een breed scala aan onderwijsinnovaties mogelijk maakt. Door excellent en bevlogen docentschap zichtbaar te waarderen, wil de overheid nadrukkelijk ook een bijdrage leveren aan meer gevarieerde carrières van docenten en onderzoekers op hogescholen en universiteiten.

Binnen het Comeniusprogramma zijn er drie soorten beurzen. Per beurs gelden verschillende eisen aan het dienstverband, de positie en de ervaring van de hoofdaanvrager.

  • Teaching Fellows, voor een innovatie binnen één cursus of onderwijsonderdeel (50.000 euro)
  • Senior Fellows, voor innovatie binnen een gehele opleiding of faculteit (100.000 euro)
  • Leadership Fellows, voor een innovatie gericht op één of meerdere faculteiten, of een hele instelling (500.000 euro)

Thema’s

Er kon in deze ronde ingediend worden voor de volgende thema’s:

  • Inclusief onderwijs
  • Bildung en identiteitsvorming
  • Verbinding met de samenleving
  • Vrije thema – de gehele breedte van De Waarde(n) van weten

De minister heeft de thema’s voor 2021 bekend gemaakt. Begin juni staan de calls for proposals online. De deadlines voor het indienen van intentieverklaringen zijn begin september.