Drie toekenningen voor praktijkgericht onderzoek hoger onderwijs

De programmacommissie hoger onderwijs van het NRO heeft subsidie toegekend aan drie praktijkgerichte onderzoeken naar het hoger onderwijs. In totaal is er €2.625.000 beschikbaar gesteld voor onderzoek binnen de volgende thema’s: (1) professionele ontwikkeling van docenten, (2) internationaal en intercultureel onderwijs en (3) flexibel onderwijs. 

Om samenhang en samenwerking tussen onderzoeksprojecten, instellingen en onderzoekers te stimuleren, is deze subsidieronde ingedeeld in drie fasen.

In de eerste fase is per thema één projectleider geselecteerd. Op basis van de essays van de projectleiders konden in de tweede fase consortiumpartners zich melden om zich aan te sluiten bij het onderzoeksidee van de projectleider(s). Na selectie van de consortiumpartners ontstond er per thema een consortium. De consortia bestaan uit grote groepen van onderzoekers, docenten beleidsmedewerkers en andere professionals aan hoger onderwijsinstellingen. Zie ook de samenstelling van de consortia hieronder. Vervolgens zijn bijeenkomsten georganiseerd waar ieder consortium kon werken aan de aanvraag en kon afstemmen met de andere consortia.

Hieronder vindt u de toegekende onderzoeksprojecten, het thema waarbinnen ingediend is, de samenstelling van de consortia en ten slotte een link naar de samenvatting van de onderzoeksprojecten. 

Professioneel leren en ontwikkelen van docenten in het hoger onderwijs: Wat werkt en hoe en waarom werkt het?

Thema: Professionele ontwikkeling van docenten

 • Projectleider: Prof. dr. Jan Vermunt (Technische Universiteit Eindhoven)
 • Dr. Hanneke Assen (NHL Stenden Hogeschool / Hanze Hogeschool)
 • Dr. Gunter Bombaerts (TU Eindhoven)
 • Dr. Remco Coppoolse (Hogeschool Utrecht; Vertegenwoordiger van 7 samenwerkende hogescholen in een gezamenlijk leerarrangement leiders onderwijsinnovatie)
 • Dr. Petra Cremers (Hanzehogeschool Groningen)
 • Prof. dr. Perry den Brok (Wageningen University & Research / 4TU Centre for Engineering Education)
 • Dr. Rachelle Kamp (TU Eindhoven)
 • Dr. Frans Prins (Universiteit Utrecht; Vertegenwoordiger namens drie Senior Fellows, een docentonderzoeker en de directeur van het Centre for Academic Teaching)
 • Prof. dr. Jan Riezebos (Rijksuniversiteit Groningen)
 • Drs. Mariëlle Rutten (Radboud Universiteit)
 • Drs. Dana Uerz (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen; Vertegenwoordigt het iXperium/CoE Leren met ICT, de lerarenopleidingen en de werkgroep HBO professionalisering leren en lesgeven met ICT binnen de HAN. Verbinder namens de zone Docentprofessionalisering van het landelijke Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT.)
 • Dr. Margje van de Wiel (Maastricht University)
 • Dr. Christel Verberg (Universiteit Leiden)
 • Dr. Kariene Woudt-Mittendorff (Saxion Hogeschool)

Toegankelijk hoger onderwijs voor, door en na de poort – een integraal perspectief op de toegankelijkheid van het hoger onderwijs in Nederland

Thema: Internationaal en intercultureel onderwijs

 • Projectleider: Dr. Louise Elffers (Hogeschool van Amsterdam & Universiteit van Amsterdam)
 • Prof. dr. Sabine Severiens (Erasmus Universiteit Rotterdam)
 • Dr. Marieke Meeuwisse (Erasmus Universiteit Rotterdam)
 • Dr. Sanne van Herpen (Risbo / Erasmus Universiteit Rotterdam)
 • Dr. Rick de Wolff (Risbo / Erasmus Universiteit Rotterdam)
 • Dr. Elanor Kamans (Hanzehogeschool Groningen)
 • Dr. Rashmi Kusurkar (Amsterdam UMC, locatie VUMC)
 • Dr. Anouk Wouters (Amsterdam UMC, locatie VUMC)
 • Dr. Karien Coppens (ECBO)
 • Koen Vinckx MSc. (ECBO)
 • Dr. Rilana Prenger (Saxion hogeschool)
 • Drs. Stephan van der Voort (Saxion hogeschool)
 • Drs. Laura Höfte (ROC van Twente)
 • Dr. Mieke van Diepen (Hogeschool van Amsterdam)
 • Dr. Daphne Wiersma (Hogeschool van Amsterdam)
 • Drs. Japke Ebbinge (Hogeschool van Amsterdam)

Adapt@work: Flexibel Hoger Onderwijs; de ontwikkeling van adaptieve expertise in werk-gerelateerde contexten.

Thema: Flexibel onderwijs

 • Projectleiders: Prof. dr. Loek Nieuwenhuis (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen) en Prof. dr. Lia Fluit (Radboud UMC)
 • Dr. Wietske Kuijer (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen)
 • Lejo Buning MSc, MBa (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen)
 • Drs. Tanja Tankink (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen)
 • Ria Kersbergen MSc (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen)
 • Dr. Wietske Fokkinga (Radboud UMC)
 • Drs. Elske Hissink (Radboud UMC)
 • Dr. Els Roskam-Pelgrim (Avans Hogeschool)
 • Dr. Jan Kamphorst (Hanze Hogeschool)
 • Drs. José Eggink (Hanze Hogeschool)
 • Dr. Miranda Snoeren (Fontys Hogescholen)
 • Dr. Sofie Moresi (Fontys Hogescholen)
 • Dr. Anje Ros (Fontys Hogescholen)
 • Dr. Anne Khaled (Hogeschool Utrecht)
 • Petra Beisterveld Msc. (Hogeschool Utrecht)
 • Dr. Patricia Brouwer (Hogeschool Utrecht)
 • Dr. Irene Visscher-Voerman (Saxion Hogeschool)
 • Dr. Karin Brouwer-Truijen (Saxion Hogeschool)
 • Dr. Stefan Corporaal (Saxion Hogeschool)
 • Dr. Maaike Endedijk (Universiteit Twente)
 • Dr. Marleen Groenier (Universiteit Twente)
 • Dr. Bas Kolöffel (Universiteit Twente)
 • Prof. dr. Jan van Tartwijk (Universiteit Utrecht)
 • Prof. dr. Marieke Schaaf (Universiteit Utrecht)
 • Prof. dr. Wieger Bakker (Universiteit Utrecht)
 • Dr. Carla Oonk (Wageningen Universiteit en researchcenter)
 • Prof. dr. Hans Savelsberg (Universiteit Maastricht)
 • Prof. dr. Diane Dolman (Universiteit Maastricht)
 • Dr. Roy Erkens (Universiteit Maastricht)