4 april: Joint Call for Proposals Inclusive Education NordForsk-NRO

Tot 4 april 2017, 13:00 uur, is het mogelijk onderzoeksvoorstellen in te dienen op het gebied van inclusief onderwijs. Hiervoor moeten onderzoekers samenwerken met zowel onderwijsinstellingen in Nederland als met onderwijsinstellingen uit ten minste twee van de deelnemende Scandinavische landen.

Het NRO heeft samen met  Scandinavische partners een call for proposals gelanceerd over inclusief onderwijs. Doel van de call is een brede verkenning van de vele uiteenlopende onderzoeksvragen die gerelateerd zijn aan inclusief onderwijs in het primair onderwijs en voorschoolse educatie.

Bekijk voor meer informatie over de call en de specifieke voorwaarden de programmapagina Joint Call for Proposals Inclusive Education NordForsk-NRO.