Tweemaal onderzoek naar praktijkvraagstukken beroepsonderwijs

Het NRO financiert twee onderzoeksprojecten rond vraagstukken van instellingen, docenten of andere professionals uit het beroepsonderwijs. Het ene project onderzoekt de overgang van studenten van het MBO naar het HBO. Het andere verdiept zich in docententeams en de onderwijskwaliteit in het MBO. Beide onderzoeken duren 3 jaar en dragen concreet bij aan de vernieuwing en verbetering van het beroepsonderwijs.

Hieronder worden de twee gehonoreerde projecten weergegeven.

Verbeterde aansluiting MBO-HBO. Wat werkt?

Jaarlijks valt ongeveer 17 procent van de MBO-studenten tijdens of gelijk na het eerste jaar op het HBO definitief uit; zij stoppen met hoger onderwijs. Instellingen ontplooien uiteenlopende initiatieven om deze uitval tegen te gaan, maar de effectiviteit ervan is onbekend. Hoofdvraag van dit onderzoek is hoe de doorstroom van MBO naar HBO kan worden verbeterd. Waarom vallen MBO-studenten uit, welke interventies zijn er en waar zijn die interventies inzetbaar? Het onderzoek vindt plaats binnen elf MBO- en HBO-instellingen die al verschillende (keten)interventies hebben lopen. De methode is zowel kwalitatief als kwantitatief van aard (mixed methods).

Consoortium bestaande uit: dr. J.D.W.E. Mulder (ecbo) i.s.m. drs. J. Brekelmans & drs. A. Westerhuis (beiden ecbo), dr. S.J.J. Cabus, mw. E. Sneyers & dr. K. de Witte van TIER (allen MU), ir. A. Hoeve, dr. R. Klarus & dhr. S. Woldinga (allen HAN) met Deltion College Mozartlaan, Graafschap College, ROC De Leijgraaf, ROC Nijmegen, ROC Rijn IJssel, Avans Hogeschool ’s-Hertogenbosch, CAH Vilentum (vestiging Dronten), ROC A12 Arnhem, Haagse Hogeschool, Saxion Hogeschool Hengelo & Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

Samen werken aan onderwijskwaliteit

Docententeams vinden het niet altijd eenvoudig om de verantwoordelijkheid te nemen voor onderwijskwaliteit. Dit onderzoek heeft als doel om docententeams in het MBO beter te laten samenwerken aan onderwijsverbetering. Centraal staan de vragen op welke wijze docententeams werken aan de verbetering van de onderwijspraktijk, welke interventies hen daarbij ondersteunen en hoe leidinggevenden, HRM, kwaliteitszorg en informatiemanagement hen daarbij kunnen helpen. Het onderzoeksteam biedt tien docententeams interventies gericht op gezamenlijke doelen, systematisch en cyclisch werken, reflectieve dialoog, succesfactoren voor teamfunctioneren en samenhang in doelen en cultuur tussen niveaus in de organisatie. De resultaten, verkregen via onder meer interviews en vragenlijsten, bieden inzicht in de effectiviteit van de interventies en geven input voor feedback aan de teams.

Consortium bestaande uit: dr. P. Brouwer (ecbo) i.s.m. drs. J. Hermanussen, dr. C.A. van Kan & drs. I. Koning (allen ecbo), prof. dr. D. Beijaard & dr. J.J. Doppenberg (beiden TUE – Eindhoven School of Education), drs. C.R. Vink (IVA-onderwijs) met MBO Utrecht, ROC De Leijgraaf, Wellantcollege Houten, Deltion College (Mozartlaan), Rijn IJssel, ROC van Amsterdam & ROC van Twente (Dienst Onderwijs & Kwaliteitzorg).

Over deze subsidieronde

Met deze subsidieronde wil het NRO bijdragen aan wetenschappelijk onderbouwd onderzoek naar praktisch toepasbare oplossingen. Verschillende uitdagingen waarvoor het beroepsonderwijs staat, zijn verwerkt tot drie thema’s voor onderzoek: de onderzoekende houding van mbo-docenten; de uitval van mbo-studenten in het hbo; en tot slot teams en onderwijskwaliteit. Voor de laatste twee thema’s is besloten tot toekenning van subsidie; voor het eerste zal de programmaraad nog een besluit nemen.