Vakmanschap en het (v)mbo: tweejarig onderzoek naar samenhang van start

Een multidisciplinair team onder leiding van prof. dr. Rolf van der Velden (Research Centrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, Maastricht University) krijgt van het NRO € 500.000 voor het project ‘De toekomst van vakmanschap’. Het team zal onderzoek doen naar verschillende visies op ‘vakmanschap’ en de samenhang met het (voorbereidend) middelbaar beroepsonderwijs.

Het begrip ‘vakmanschap’ is niet eenduidig, maar kent drie perspectieven: de ‘breed opgeleide vakman’, de ‘specialistische vakman’ en de ‘praktisch opgeleide vakman’. Elk perspectief verwijst naar een andere functie van het beroepsonderwijs, wat doorwerkt in de inrichting, vormgeving en sturing ervan. Met behulp van toekomstscenario’s zullen de onderzoekers de precieze samenhang analyseren.

vakmanschap

Zij stellen bijvoorbeeld de vraag: Heeft beroepsonderwijs dat is ingericht volgens het ene concept van vakmanschap, andere effecten op competentieontwikkeling dan beroepsonderwijs dat is ingericht volgens een ander concept? Ook vergelijken ze Nederland met Duitsland en Frankrijk: is een bepaalde definitie van vakmanschap terug te zien in de sturing van het bestel in deze landen?

Toekomstscenario’s voor discussie

Het gehele onderzoeksproject duurt twee jaar. De resultaten worden in de vorm van verschillende toekomstscenario’s voorgelegd en bediscussieerd met beleidsmakers en andere belanghebbenden in onderwijsinstellingen, bedrijfsleven en de overheid. Zo moet een antwoord worden ontwikkeld op de hoofdvraag: wat is de betekenis van vakmanschap voor de toekomstige positie van het (v)mbo?

Met de honorering van dit onderzoeksproject is nu het laatste thema van het beleidsgerichte onderzoeksprogramma 2014-2016 (pdf) afgedekt.

Multidisciplinair onderzoeksteam

In het project ‘De toekomst van vakmanschap’ werken de disciplines onderwijskunde, sociologie en economie met elkaar samen. Deelnemende instellingen zijn het Kohnstamm Instituut (onderwijskunde), het Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ECBO; onderwijskunde), het Amsterdam Institute for Social Science Research (AISSR; sociologie) en het Research Centrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA; sociologie en economie).

Het consortium dat het onderzoek uitvoert bestaat uit:

 • prof. dr. R.K.W. van der Velden (Research Centrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, Maastricht University), in samenwerking met:
 • dr. T. Bol (AISSR, Universiteit van Amsterdam)
 • drs. M. Buisman (Kohnstamm Instituut, Universiteit van Amsterdam)
 • dr. D.J.A.G. Fouarge (ROA, Maastricht University)
 • drs. M.J. Groeneveld (ECBO)
 • dr. M. Levels (ROA, Maastricht University)
 • drs. A. van der Meijden (Kohnstamm Instituut, Universiteit van Amsterdam)
 • dr. C. Meng (ROA, Maastricht University)
 • mw. R.W. Petit MSc (Kohnstamm Instituut, Universiteit van Amsterdam)
 • prof. dr. H.G. van de Werfhorst (AISSR, Universiteit van Amsterdam)
 • drs. A. Westerhuis (ECBO)