Veel animo voor informatie- en netwerkbijeenkomst NWA-route Jeugd

Met ongeveer 200 aanwezigen kijkt de NWA-route Jeugd terug op een geslaagde informatie- en netwerkbijeenkomst op donderdag 7 juni 2018. Tijdens de bijeenkomst werden bezoekers geïnformeerd over de voorlopige thema’s uit de kennisagenda Jeugd, en over de NWA-brede call die nu open staat voor aanvragen. Daarnaast was er veel ruimte om te netwerken.

Het jeugdveld kenmerkt zich door veel verschillende partijen op het gebied van opvoeding, onderwijs, jeugdzorg en gezondheidszorg. Dat werd ook weerspiegeld in de achtergrond van de deelnemers die tijdens de bijeenkomst aanwezig waren.

De bijeenkomst begon met een kort interview met één van de boegbeelden van de route: Monique Volman (UvA). Met een stakeholdersanalyse liet ze zien hoe breed het jeugdveld is en hoe belangrijk het is om de verbinding tussen de verschillende partijen te stimuleren. Als laatste gaf zij een preview van de Kennisagenda Jeugd die in het najaar gepresenteerd wordt en lichtte zij de thema’s uit die agenda toe.

Daarna was het tijd voor netwerken en pitches. In vier verschillende rondes konden de deelnemers hun onderzoekidee pitchen of partners zoeken voor hun project. Om het de deelnemers makkelijk te maken geschikte partners te vinden, werd gebruik gemaakt van thematafels om te netwerken. Naast de gesprekken die daar ontstonden, waren er door de hele zaal geanimeerde gesprekken. De deelnemers waren bijzonder betrokken bij het jeugdveld, dat was wel duidelijk!

Na de pauze ging Annemarie Bos (NWO) in op de openstaande NWA-brede call. Met het NWA-programma worden breed samengestelde interdisciplinaire consortia gestimuleerd om onderzoeksvoorstellen in te dienen die passen binnen een of meerdere van de 25 NWA-routes. Zij benadrukte nogmaals dat deze call ruimte biedt om grote vragen aan te pakken en dat in deze eerste financieringsronde 52,2 miljoen euro beschikbaar is.

Meer informatie of vragen?

Wilt u de presentaties van de bijeenkomst terugzien? Dat kan hier:

Voor geïnteresseerden in de NWA-call organiseert NWO op dinsdag 26 juni een webinar waarin de randvoorwaarden van het programma en de vereisten voor de onderzoekaanvragen worden toegelicht.
» Inschrijven voor de webinar.

  • Algemene vragen over het NWA-programma stelt u via nwa@nwo.nl
  • Specifieke vragen over de call kunt u stellen via nwa-orc@nwo.nl of 070 – 349 43 12
  • Vragen over de route Jeugd of de Kennisagenda Jeugd via info@nro.nl