Verkenning datagedreven onderwijsonderzoek biedt aanknopingspunten voor vervolgonderzoek

Op verzoek van een expertgroep met partijen uit onderwijs en beleid, heeft het NRO een verkenning laten uitvoeren naar datagedreven onderwijsonderzoek. De Universiteit Twente geeft in deze verkenning een overzicht van beschikbare data en de mogelijkheden van datagedreven onderwijsonderzoek. Daarbij schetsen zij de technische, juridische en ethische aspecten en paradoxen waarmee rekening gehouden moet worden.

Om datagedreven onderwijsonderzoek mogelijk te maken is een omgeving nodig waarbinnen data op veilige wijze onderzocht kunnen worden. Zo’n veilige omgeving biedt ruimte aan onderzoek waarbij patronen in de data worden herkend en op een verantwoorde wijze worden geïnterpreteerd.

Klein beginnen

“Vanwege de complexiteit van de materie is het verstandig op kleine schaal te beginnen met projecten voor het delen van data voor onderzoek”, stellen de onderzoekers van de Universiteit Twente (aanbeveling 16 van het rapport). De expertgroep schaart zich in het bijzonder achter deze aanbeveling.

Een ander advies is om te verduidelijken welke vragen vanuit praktijk en beleid zich ervoor lenen om met datagedreven onderzoek op te lossen. Hier ligt een mogelijke rol voor het NRO. Ook zou het NRO daarbij de kleine schaal en het concrete gehalte kunnen bewaken, evenals de veiligheid van de omgeving waarin de data worden onderzocht. Het NRO is bereid deze rol op zich te nemen en kan hier wellicht in de toekomst daadwerkelijk invulling aan geven.

» bekijk de volledige Verkenning datagedreven onderzoek