Draag bij aan versterking Praktijkgericht Onderwijsonderzoek: deel 2

Wat is nodig om de impact van het praktijkgerichte onderwijsonderzoek te versterken: impact op enerzijds de professionalisering van lerarenteams en leraren in opleiding, en anderzijds op de wetenschappelijke kennisbasis? Deze vraag stelden Regieorgaan SIA en het NRO in december/januari in een digitale consultatie. In totaal werden 473 aanbevelingen gegeven door 304 onderzoekers, leraren en lerarenopleiders, ongeveer gelijk verdeeld over deze groepen.

Nu de brainstormfase is afgerond volgt de tweede fase van het onderzoek: welke aanbevelingen vind je belangrijk/minder belangrijk en haalbaar/minder haalbaar? Daartoe zijn de aanbevelingen teruggebracht tot 81 stellingen. Aan jou de vraag deze te sorteren (wat hoort in jouw ogen bij elkaar) en aan te geven hoe belangrijk het is om ermee aan de slag te gaan.

Praat mee

Of je nu werkzaam bent als leraar of schoolleider, lerarenopleider of lector: we stellen je inbreng zeer op prijs. Ga naar de consultatie-omgeving om een account aan te maken en te reageren. Met je account kun je tot en met 11 februari 2018 steeds opnieuw inloggen om verder te gaan of je input bij te stellen.

Ook als je niet hebt meegedaan aan de eerste ronde, kun je in deze ronde meedoen.

Werkconferentie 8 maart

Tijdens een werkconferentie op donderdagmiddag 8 maart 2018 worden de opbrengsten verder besproken en geduid: wat betekent deze input en hoe kunnen we stappen zetten in de gewenste richting? De opbrengsten vormen mede de input voor een advies en een programma om de impact van praktijkgericht (hbo-)onderwijsonderzoek te versterken.

Organisatie

Het Ondersteunend Programma Praktijkgericht Onderwijsonderzoek is gestart in het najaar van 2017 en wordt georganiseerd door het NRO en Regieorgaan SIA. De aanleiding is een eerdere constatering binnen de Vereniging Hogescholen dat praktijkgericht onderwijsonderzoek in de afgelopen jaren tot veel mooie resultaten heeft geleid, en dat tegelijkertijd de impact en kwaliteit nog versterkt kan worden. Het programma kent een onafhankelijke Stuurgroep onder voorzitterschap van Lieteke van Vucht Tijssen, met als secretarissen Peter Lorist (namens het NRO) en Lex Sanou (namens Regieorgaan SIA).

Vragen? Neem contact op met de organisatie via oppo@regieorgaan-sia.nl.

Wat is praktijkgericht onderwijsonderzoek?

Praktijkgericht onderwijsonderzoek is onderzoek dat lerarenteams en leraren in opleiding in staat stelt goed onderwijs te geven. In praktijkgericht onderzoek wordt gezocht naar antwoorden op vraagstukken uit de praktijk (scholen en lerarenopleidingen), het draagt op die manier bij aan het versterken van de professionaliteit van lerarenteams en leraren in opleiding en aan de verbetering en vernieuwing van het onderwijs. Een belangrijk kenmerk van praktijkgericht onderzoek is de samenwerking tussen onderzoekers en praktijkprofessionals gedurende het gehele onderzoekstraject. Dit begint met het formuleren van de onderzoeksvraag en loopt door tot en met de implementatie en verdere verspreiding van de onderzoeksresultaten. Er is dus constant sprake van tweerichtingsverkeer. Een ander belangrijk kenmerk van praktijkgericht onderzoek is dat het, naast de betekenis voor de praktijk, bijdraagt aan de theorievorming over het onderwerp van onderzoek en daarmee aan het versterken van de wetenschappelijke kennisbasis.