Verwacht (onder voorbehoud): call for proposals Evaluatie pilots nieuwe leerweg vmbo

Na de zomer 2020 wordt naar verwachting de call for proposals Evaluatie pilots nieuwe leerweg vmbo gepubliceerd. Samen met het onderwijs werkt het ministerie van OCW aan een nieuwe leerweg in het vmbo met daarin een praktijkgericht programma voor alle leerlingen.
De komende jaren worden er pilots uitgevoerd, nieuwe vakken ontwikkeld en wordt zeer waarschijnlijk het curriculum van bovenbouw en bijbehorende examinering aangepast; om uiteindelijk te komen tot een wetswijziging voor een nieuwe, samengevoegde leerweg.
Het doel van deze call is een evaluatie van de pilots zodat duidelijk wordt in hoe verre (pilot-)scholen er in slagen vorm te geven aan de beoogde vernieuwing.

Wanneer er gedurende de zomer meer informatie beschikbaar komt, dan vindt u die in het nieuwsoverzicht van het NRO.