Verwacht (onder voorbehoud): call for proposals Leven Lang Ontwikkelen

In september 2020 wordt naar verwachting de call for proposals Leven Lang Ontwikkelen – conceptueel kader gepubliceerd. Deze subsidieronde betreft een review met als doel kennis die door beleid en praktijk gebruikt kan worden om een doorbraak te realiseren op het gebied van een leven lang ontwikkelen en een positieve en een sterke leercultuur tot stand te brengen.
Een tweede doel is dat de opbrengsten (andere) onderzoekers in een later stadium (2021) in staat moeten stellen de resultaten van de beleidsinstrumenten vanuit de Rijksoverheid te monitoren.

In deze ronde wordt mogelijk gebruikt gemaakt van de procedure urgent onderzoek. In dat geval is een actuele registratie in de database een voorwaarde om een aanvraag voor deze ronde in te kunnen dienen.