Verwachte call: open modules in het primair en voortgezet onderwijs (NCO)

In het kader van het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO) opent begin juli een nieuwe call for proposals voor een open module in het primair en voortgezet onderwijs. Met het toekennen van een open module beoogt de programmacommissie door vernieuwend en baanbrekend onderzoek tot verrijking van de NCO-data te komen.

Het doel van het NCO is om een databestand op te bouwen dat toonaangevend is en gebruikt kan worden voor zowel fundamenteel als beleidsgericht onderwijsonderzoek. Met de subsidieronde voor open modules beoogt de programmacommissie de NCO-database te verrijken: nieuwe data moeten worden verzameld die een waardevolle aanvulling vormen op de reeds beschikbare NCO-data.

Hiertoe kunnen onderzoekers voorstellen indienen voor onderwerpen en vraagstukken binnen het primair of voortgezet onderwijs, die passen binnen een van de thema’s uit het ‘NRO Onderzoeksprogramma 2016-2019’.

Het beschikbare budget voor deze subsidieronde bedraagt € 600.000. Er zal één voorstel worden gehonoreerd. De looptijd van het onderzoek bedraagt maximaal 4 jaar. Toekenning vindt plaats in mei 2021. Na openstelling dienen intentieverklaringen uiterlijk 15 oktober 2020 om 14:00 uur en de definitieve aanvragen op 29 oktober 2020 om 14:00 uur te worden ingediend.