Verwacht (onder voorbehoud): call for proposals voor intelligentieonderzoek ten behoeve van CBS-indicator onderwijsachterstanden

Het NRO zoekt op korte termijn een team van onderzoekers voor een onderzoek naar intelligentie, dat moet worden uitgevoerd in het voorjaar van 2021. Het gaat om een meting bij ongeveer 20.000 leerlingen in groep 6. De uitkomst van de meting in combinatie met inhoudelijke analyses, wordt gebruikt voor de indicator waarmee achterstandsmiddelen worden toegekend aan basisscholen en gemeenten.

De call for proposals gaat naar verwachting half juli open met een deadline begin september. Onderzoekers kunnen nu al hun interesse kenbaar maken door een mail te sturen naar opro@nro.nl; bij openstelling van de call krijgen zij persoonlijk bericht. Rond eind oktober wordt bekend wie het onderzoek mag uitvoeren.

In 2025 vindt een herijking plaats van de CBS-indicator voor onderwijsachterstanden, op basis waarvan sinds 2019 de middelen voor onderwijsachterstanden worden verdeeld onder basisscholen en gemeenten. In die herijking zal, net als bij de totstandkoming van de indicator, een maat voor intelligentie worden meegenomen. Deze test moet in het voorjaar van 2021 worden afgenomen bij ongeveer 20.000 leerlingen in groep 6 in het regulier basisonderwijs.

Het ministerie van OCW stelt middelen beschikbaar voor dit onderzoek. De precieze omvang wordt nog afgestemd, maar zal naar verwachting tussen de 750.000 en 1 miljoen euro betreffen.